Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Milinda pañha

7. Arūpadhammavavattana vagga
Bezoblično


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


5. Kralj ovako reče: „Poštovani Nagaseno, između onoga ko bi se posle smrti preporodio u božanskom svetu i onoga ko bi se preporodio u Kašmiru, kome treba više, a kome manje vremena da se preporodi?“

„Treba im isto vremena, veliki kralju.“

„Daj mi neki primer.“

„Kako se, veliki kralju, zove grad u kojem si rođen?“

„Poštovani, to je grad po imenu Kalasigāma, u njemu sam se rodio.“

„A koliko je on daleko odavde?“

„Oko dvesta yođana.“

„A koliko je Kašmir daleko odavde?“

„Oko dvadeset yođana.“

„Sada, veliki kralju, pomisli na Kalasigāmu.“

„Pomislio sam, poštovani.“

„Pomisli sada na Kašmir.“

„Pomislio sam, poštovani.“

„Pa za koji ti je trebalo da pomisliš duže, a koji kraće?“

„Trebalo mi je isto vremena .“

„Isto tako, veliki kralju, između onoga ko bi se posle smrti preporodio u božanskom svetu i onoga ko bi se preporodio u Kašmiru, treba im isto vremena da se preporode.“

„Daj mi još neki neki primer.“

„Šta misliš, veliki kralju, kada dve ptice lete nebom, pa u isto vreme jedna sleti na visoko drvo, a druga na nisko, senka koje od njih će se na zemlji pojaviti pre, a koja kasnije?“

„Pojaviće se u isto vreme.“

„Isto tako, veliki kralju, između onoga ko bi se posle smrti preporodio u božanskom svetu i onoga ko bi se preporodio u Kašmiru, treba im potpuno isto vremena da se preporode.“

„Mudro zboriš, poštovani Nagaseno.“

6. Kralj ovako reče: “Poštovani gospodine, koliko ima elemenata probuđenja?”

“Veliki kralju, sedam je elemenata probuđenja.”

“A sa koliko elemenata neko postaje probuđen?”

“Sa jednim, onim koji se zove istraživanje pojava.”

“Pa zašto se onda govori o sedam elemenata probuđenja?”

“Šta misliš, veliki kralju, ako ti je mač u koricama i ne uzmeš ga u ruku, hoćeš li njime moći da presečeš ono što želiš?”

“Ne, poštovani gospodine.”

“Isto tako, veliki kralju, ni istraživanje pojava bez ostalih elemenata ne donosi probuđenje.”

7. Kralj ovako reče: “Poštovani Nagaseno, između dobročinstva i lošeg dela, šta je veće?”

“Dobročinstvo je veće, veliki kralju, a loše delo je manje.”

“A zbog čega?”

“Onoga ko je učinio nešto loše, kajanje muči: ‘O, loše učinih’. I time on ne napreduje. Ali onaj ko je dobročinitelj, u njemu kajanja nema. U kome kajanja nema, u njemu se radost rađa. Iz radosti ushićenje nastaje. Sa ushićenjem se telo opušta, a mirno telo sreću upoznaje. U srećnome um se sabira, a sabran vidi stvari kakve zaista jesu. Na taj način dobročinitelj napreduje.

“Mudro zboriš, poštovani Nagaseno.”

8. Kralj ovako reče: “Poštovani Nagaseno, između onoga ko znajući učini loše delo i onoga ko ne znajući učini loše delo, ko sebi čini veću štetu?”

Starac reče: “Veliki kralju, onaj ko ne znajući učini loše delo, taj sebi čini veću štetu.”

“Poštovani Nagaseno, u tom slučaju, treba li duplo da kaznim onog od mojih prinčeva ili savetnika koji ne znajući učini loše delo?”

“Šta misliš, veliki kralju, ako neko usijanu, užarenu, vrelu gvozdenu kuglu neko zgrabi ne znanjući, a drugi znajući, ko će se više ispeći?”

“Poštovani gospodine, onaj ko ju je zgrabio ne znajući će se više ispeći.”

“Na isti način, veliki kralju, onaj ko ne znajući učini loše delo, taj sebi čini veću štetu.”

“Mudro zboriš, poštovani Nagaseno.”