Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.5: Paramatthaka sutta

Sutta nipata IV.5

Paramatthaka sutta
Savršenstvo


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Kad za neke stavove poveruje da su "vrhovni,"
čovek ih sebi načini najvažnijom stvari na svetu,
a sve druge nedostojnim smatra,
te tako se uvek u nove rasprave upliće.

Kad svoju prednost vidi u onome što je video, čuo, osetio,
ili u pravilima i ritualima, zgrabivši ih čvrsto,
sve drugo nedostojnim smatra.

A to je, reče usavršeni, čvor koji vezuje:
to na osnovu čega druge smatraš manje vrednim.
Zato monah ne treba da zavisi od onoga što je video, čuo, osetio,
ili od pravila i rituala.

Ne treba da stvara dogmatska mišljenja
na osnovu svoga znanja, niti pravila i rituala.
I neka sebe ne smatra "superiornim", "inferiornim",
a ni "jednakim"

Napustivši ono što je prigrlio, napustivši taj pojam "ja", [1]
ne vezuje se ni za šta, čak ni u za ono što zna.
Ne uzima stranu među onima zaokupljenim raspravama,
jer ne prijanja ni za jedno gledište.

U njemu želje nema, za ovim ili onim,
u životu ovom ili sledećem.
Izbegavši da veže se za dogme,
ne treba mu više uteha što je dogma nudi.

U mudracu ni traga predubeđenja nema pred onim
što video je, čuo ili osetio.
Pa može li ga iko na svetu bilo gde svrstati.
Njega, pročišćenog, što slepo ne sledi stanovište nijedno.

Takvi ne stvaraju ikakve dogme,
ne priklanjaju se ničem.
Njih učenja ne zavode.
Braman se ne rukovodi pravilima i ritualima.

I tako, savršen, druge obale domogavši se,
natrag se ne vraća više.


Beleška

[1] Pali reč attam. [Natrag]


Videti takođe: MN 72; AN X:93