Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.15: Mogharāđa-mānava-puććhā

Sutta nipata V.15

Mogharāđa-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Mogarāđe


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


– Dva sam puta već pitao, o Sakko,
ali mi vidoviti nije odgovorio.
Čuo sam da božanstveni mudraci
odgovaraju tek kad su pitani po treći put.
Na ovaj svijet i na onaj svijet i na svijet Brahminih božanstava
ne znam kako gleda slavni Gotamo.
Zato sam došao da vidim i da ovo upitam:
Kako treba gledati na svijet, pa da nas vladar Smrti ne opazi?

– Gledaj na svijet kao na ništavilo,
Mogharađo, i stalno budi pažljiv,
riješi se vjere u sebe, tako ćeš nadmašiti smrt.
Ko ovako gleda na svijet, vladar ga Smrti neće opaziti.


Napomena: O gledanju na svijet kao na ništavilo videti SN XXXV:85.