Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Theragatha VIII

Theragatha VIII

(odabrane sutte)


Prevod i komentari Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


VIII.1* — Mahā-Kaććāyana

Ne upuštaj se u veliku djelatnost,
izbjegavaj ljude, ne dodvoravaj im se!

Revnostan čankoliz se odriče zadovoljstva
čiji je smisao podalje od čanka.

Za posljedice loših djela ne okrivljuj tuđi primjer,
dosta je da se sam ne povodiš, jer si i sam porod svojih djela.

Po tuđoj se riječi ne postaje lopov, po tuđoj se riječi ne postaje mudrac.
Kakav i sam uvidiš da si, takav izgledaš i drugima.

Ljudi obično neće da pomisle da smo ovdje svi podložni smrti,
a oni koji na to misle radi toga izmiruju kavge.

Istinsko žive samo mudraci, ma da su i lišeni imanja. 
Onaj ko mudrost ne stekne, doista ne živi, ma kako bogat bio. 

I ako sve čuje uhom, i ako sve vidi očima,
mudrac sve što čuje i što vidi ne smatra dostojnim izraza.

Kod zdravih očiju kao da je slijep, kod zdrava sluha kao da je gluh, kod oštra uma kao da je tup,
u punoj snazi kao nemoćan kad mu se čini umjesno; on počiva kad je vrijeme da otpočine.

Mahā-Kaććāyana (u proznim tekstovima naziva se redovno Mahā-Kaćāna), "najistaknutiji u opširnom razjašnjavanju Budinih kratkih izreka", bio je sin dvorskog svećenika vladara Gandapađote iz Uđenija, jednog od najmoćnijih i najokrutnijih vladara Indije u to doba. Kaćajana je naslijedio oca u svećeničkoj funkciji na dvoru. Tada ga je maharađa  poslao sa još sedmoricom brahmana da pozove Budu. Svi su ti poslanici, kad su prvi put čuli Budin govor, odlučili da se pridruže njegovom prosjačkom redu. Kaćajana se kao redovnik vratio u Uđeni i živio isposnički neko vrijeme u kraljevskim vrtovima svog bivšeg gospodara. Isticao se kao odličan govornik. Aforizmi, sačuvani u Theragathama, važe većim dijelom kao njegova pouka maharađi Pađoti. Tradicija Kaćajani pripisuje najstariji sistematski prikaz Budina učenja, Petakopadeso, djelo znatne filosofske vrijednosti, a komentatori ga identifikuju i s istoimenim autorom najstarije gramatike, Netti-pakaranam. (Riječ pali znači "tekst", a jezik na kojem su sačuvani Budini govori u knjigama Ti-pitakam ("tri košare") umjetno je razrađena i izbrušena tvorevina na osnovu magadskog prakritskog dijalekta tog vremena, izrazito "književni" jezik — pojam koji je, na žalost, u "modernoj" Indiji, iz očigledne političke zle namjere separatističkih konservativaca, iskorijenjen i nepriznat).

Najtipičniji tekst za Kaćajaninu metodu razlaganja Budina učenja sačuvan je u 138. govoru zbirke Mađđhima nikāyo, pod naslovom Izreka i razjašnjenje (Uddesa-vibhanga sutta).