Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Theragatha XIII

Theragatha XIII

(odabrane sutte)

  
Prevod i komentari Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


XIII.1* — Sono Koliviso (odlomci)

Nekoć pobijeđen i podređen na položaj bengalskog vazala,
Sono je danas postao pobjednik patnje u svijetu.

Prenapeo sam napor u početku.
Tad me je zorno poučio Vodič, najvrsniji na svijetu,
usporedbom sa strunama glazbala.

Poslušao sam njegovu riječ i rado sam primio pouku,
pazio na ravnotežu na putu do krajnjeg cilja.
Tako postigoh trovrsno znanje i ostvarih pouku Budnoga

Kao monolitnu stijenu koju oluja ne ruši —
nikakav prizor, ni ukus, ni zvuk, ni miris, ni dodir,
ugodnost ni neugodnost neće uzbuditi
osamostaljen duh slobodnog posmatrača.

Sono Koliviso bio je sin brahmana Usabhaseti iz grada Ćampa. O bogatstvu te obitelji pričale su se priče, a i o prijateljskim odnosima s kraljem Bimbisarom. Prilikom jedne svečane posjete bogataševe tom vladaru Sono je u Rāđagahi vidio i čuo Budu i odlučio da pristupi njegovu prosjačkom redu. Povukao se u šumu Sitavanam u blizini grada da se posveti meditativnom životu, ali je njegov slučaj, izgleda, bio toliko čuven da nije mogao da se oslobodi smetnje posjetilaca. Prenapeo je svoj napor da bi postigao smirenje, ali je to izazvalo tjelesno oboljenje. Buda ga je tada posjetio i poučio ga u "ispravnom naporu" služeći se usporedbom napinjanja žica na glazbalu, upozorivši ga da napor treba usmjeriti smirenjem. Taj je govor sadržan u zbirci Anguttara nikāya (AN VI:55). U istom tekstu je opisana i kasnija Sonova posjeta Budi, pošto je slijedeći njegov savjet postigao željeni cilj. Njegov poduži govor tom prilikom pred Budom završava posljednjom strofom gornjeg izbora.