Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Theragatha XV

Theragatha XV

(odabrane sutte)


Prevod i komentari Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


XVI.2* — Udaji

Njegujući zadubljenje udiše potpuno sabran u unutrašnjem zrenju;
oplemenjeni sabrano kroči i sabrano stoji;
oplemenjeni sabrano sjedi i sabrano liježe na počinak.
Oplemenjeni je obuzdan u svemu. Takvo je držanje oplemenjenoga.

Kao što se lotos rođen u vodi izdiže, a da voda uza nj ne prianja,
zanosna čista mirisa, tako se isto rađa u svijetu i u njemu boravi Budni,
a da tok svijeta uza nj ne prijanja kao ni voda uz lotos.
Obestrašćen, obesrđen, neobmanjen, oplemenjeni napušta tijelo dogorjelo bez taloga.

“Pandit” Udaji, sin uglednog brahmana iz Budina rodnog mjesta Kapilavatu, ličnost je koja se poslije Ānande i Sāriputte javlja vjerojatno najčešće među sagovornicima u Budinim razgovorima. Pjesničke izreke sakupljene u Theragathama, sve su odreda hvalospjevi Učiteljevih vrlina i uzornosti njegova ljudskog lika. Šesnaest strofa među kojima su i gornji fragmenti javljaju se i u Anguttara nikayi (AN VI:43).