Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Zaključna strofa

Zaključna strofa

Thera- i Therigatha


Prevod i komentari Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Tako su govorili oni
čije je povjerenje bilo potpuno
u izraz vrhunske mudrosti,
koji odvraćeni od bespuća bića
tu postigoše otcjepljenje.