Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Therigatha VII

Therigatha VII

(odabrane sutte)

 
Prevod Čedomil Veljačić (*)
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


VII.2* — Ćala [na gore]

Razna su verska učenja zavisna od stanovišta,
istinu niti doznaju niti savladaju.
No u plemenu Sakya se rodi budni mudrac kome nema ravna.
On mi je pokazao istinu koja je iznad svih stanovišta:
o patnji i o nastanku patnje, o njenom svladanju,
o osmestrukom putu koji vodi do stišanja patnje.

Ćala je bila mlađa sestra Sāriputte, treća i poslednja koja se javlja u ovoj zbirci.

VII.3* — Upaćala [na gore]

— Pažljivim promatranjem njegujući osjetila pronađoh tihi put
kojim se nedostojno ljudstvo ne služi.

— Ali zašto ne voliš ljudski rod? Samo ko živi taj i uživa. Okusi se ljubavnog užitka
da te kasnije ne spopadne kajanje.

— Smrt je izvršilac kazne rođenju;
ona mu odsijeca noge i ruke i baca ga u okove;
rođenje je osuda za patnju.

No u plemenu Sakja se rodi mudrac kome nema premca.
On mi je pokazao istinu do koje rođenje ne doseže:
o patnji i o nastanku patnje, o njenom svladavanju
i o osmerostrukom putu koji vodi do stišavanja patnje.

Otkad sam čula njegovu riječ, zadovoljno živim prema toj pouci.
Trovrsno sam znanje stekla, ostvarila pouku Budnoga.
Uništene su sve čežnje, rastrgnuta opna tame.
Shvati, grešniče, da ti je skršena smrtonosna moć!

Upaćala je bila sestra Budinog najčuvenije učenika Sāriputte, iz ugledne bramanske porodice koja je živela u blizini grada Rāđagaha. Zanimljive porodične prilike opisane su u nizu zgoda iz Sāriputtinog života (Theragatha, XVII). Iako je majka, ortodoksna bramanka, sve do smrti svoga slavnog sina ustrajala u neprijateljskom stavu prema Budinom učenju, tri su Sāriputtine sestre slijedile primer svoga brata i pristupile prosjačkom redu — Ćala, Upaćala i Sisupaćala. Upaćalin odgovor napasniku i njen nadmoćni stav u životnoj situaciji odaje intelektualnu strogost i oštrinu urođenog, upravo kastinskog, skolastičkog stava kojim se odlikuje đivotno djelo njenog brata Sāriputte, sistematizatora Budina učenja.