Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Therigatha
Pesme prosjakinja

(Odabrane sutte)

 
Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Videti takođe Theragatha (Pesme prosjaka)
 


Therigatha, deveta knjiga Khuddaka nikāye, sadrži 73 priče u stihu u kojima se rane budističke monahinje (bhikkhuni) prisećaju svoje borbe i postignuća na putu do savršenstva. Te priče često su ispričane sa iskrenošću i lepotom koja očarava, otkrivajući tako i onu ljudsku stranu ovih gotovo nadljudskih bića. Naravno, danas one mogu biti velika inspiracija i nama da idemo stopama ovih odvažnih žena.

Stihovi Therigathe služe i kao kontraargument svakom pogrešnom zaključku da je Budino učenje primenljivo — i od koristi — jedino muškarcima. Izuzetan heroizam i plemenitost duha ovih žena pionira služili su tokom više od dva i po milenijuma kao inspiracija za sve koji su se odlučili na avanturu praktikovanja Budinog učenja — bilo da je reč o monasima, monahinjama ili laicima oba pola. Savršenstvo arahanta dostupno je svim onima koji su — poput ovih hrabrih žena — spremni da ulože napor. 


Poglavlje I

 • 1. Anonimna bhikkhuni. Ko suve travke u loncu. (1)
 • 2. Muttā. Slobodanko, oslobodi se jarma. (2)
 • 3. Punnā. Razvejavanje najgušćeg mraka. (3)
 • 4. Tissā (4)
 • 5. Tissā (druga) (5)
 • 6. Dhīrā (6)
 • 7. Dhīrā (druga) (7)
 • 8. Mittā (8)
 • 9. Bhadrā (9)
 • 10. Upasamā (10)
 • 11. Muttā. Najzad slobodna od tri stvari! (11)
 • 12. Dhammadinna (12)
 • 13. Visākhā (13)
 • 14. Sumanā (14)
 • 15. Uttarā (15)
 • 16. Sumanā (druga) (16)
 • 17. Dhammā. Klonuh od slabosti na tlo — Dhamma se pojavi! (17)
 • 18. Sanghā (18)

Poglavlje II

 • 1. Abhirūpa Nandā. Prizorom odvratnosti ojačaj svoj duh! (19-20)
 • 2. Đenti (ili Đentā) (21-22)
 • 3. Sumangalina majka. Kakvo blaženstvo — najzad daleko od svog bestidnog muža (23-24)
 • 4. Addhakāsi. I trgovini ljudskim robljem dođe kraj. (25-26)
 • 5. Ćittā. Herojski napor ka probuđenju, kojem ni bolest nije prepreka (27-28)
 • 6. Mettikā (29-30)
 • 7. Mittā (31-32)
 • 8. Abhayina majka (33-34)
 • 9. Abhayā (35-36)
 • 10. Sāmā (37-38)

Poglavlje III

 • 1. Sāmā (druga) (39-41)
 • 2. Uttamā. Sedam dana neprekidne meditacije. A osmog: pobeda! (42-44)
 • 3. Utama (druga) (45-47)
 • 4. Dantikā. Kroćenje uma: "Zašto sam ja uopšte došla ovamo u šumu?" (48-50)
 • 5. Ubbiri. Majka pobeđuje svoj bol za umrlim sinom (51-53)
 • 6. Sukkā (54-56)
 • 7. Selā (57-59)
 • 8. Somā (60-62)

Poglavlje IV

 • 1. Bhadda Kapilāni (63-66)

Poglavlje V

Poglavlje VI

 • 1. Panćasata Pataćara. "Kako je došao tako i prošao — čemu jadikovke?" Majka se bori da prevlada smrt sina. (127-132)
 • 2. Vasiti, luđakinja. Majka pobeđuje svoju žalost nad sinovljevom smrću. (133-138)
 • 3. Khema (139-144)
 • 4. Suđata. Na povratku kući sa zabave sreće Budu i život joj dobija sasvim drugi tok. (145-150)
 • 5. Anopama. Bogata naslednica shvata Dhammu, odlazi u monahinje i postaje arahant. (151-156)
 • 6. Mahapađapati Gotami – Velika pomajka (157-162)
 • 7. Gutta (163-168)
 • 8. Vijaya (169-174)

Poglavlje VII

 • 1. Uttara (175-181)
 • 2. Ćala (182-188)
 • 3. Upaćala. Razgovor monahinje Upaćale i napasnika koji pokušava da je zavede. (189-195)

Poglavlje VIII

 • Sisupacala (196-203)

Poglavlje IX

 • Vaddhama (204-212)

Poglavlje XI

Poglavlje XII

Poglavlje XVI

 • Punika i brahman. Punika ubeđuje brahmana da se okane svojih obreda pročišćavanja kupanjem — jer, da je kupanje sveti čin, onda bi i žabe, kornjače i ribe bile pročišćene! (236-251)

Poglavlje XX

 • 1. Ambapali. Nekadašnja kurtizana — sada arahant — otkriva kako je starost uklonila svaki trag njezine nekadašnje lepote. Izuzetna slika posledica starosti. (252-270)
 • 2. Rohini (271-290)
 • 3. Ćapa (291-311)
 • 4. Sundari (312-336)
 • 5. Subhakammaradhitu (337-364)

Poglavlje XXX

 • 1. Subha i napasnik. Subhu, prosvetljenu monahinju koja živi sama u šumi, proganja napasnik. "Naročiti dar" koja mu ona na kraju uručuje momentalno donosi promenu u njegovom srcu. Očaravajuća priča. (365-398)

Poglavlje XL

 • 1. Isidha (399-446)

Poglavlje L

 • Sumedha (447-520)