Theravāda budističko društvo

Therigatha
Pesme prosjakinja

(Odabrane sutte)

 
Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Videti takođe Theragatha (Pesme prosjaka)
 


Therigatha, deveta knjiga Khuddaka nikāye, sadrži 73 priče u stihu u kojima se rane budističke monahinje (bhikkhuni) prisećaju svoje borbe i postignuća na putu do savršenstva. Te priče često su ispričane sa iskrenošću i lepotom koja očarava, otkrivajući tako i onu ljudsku stranu ovih gotovo nadljudskih bića. Naravno, danas one mogu biti velika inspiracija i nama da idemo stopama ovih odvažnih žena.

Stihovi Therigathe služe i kao kontraargument svakom pogrešnom zaključku da je Budino učenje primenljivo — i od koristi — jedino muškarcima. Izuzetan heroizam i plemenitost duha ovih žena pionira služili su tokom više od dva i po milenijuma kao inspiracija za sve koji su se odlučili na avanturu praktikovanja Budinog učenja — bilo da je reč o monasima, monahinjama ili laicima oba pola. Savršenstvo arahanta dostupno je svim onima koji su — poput ovih hrabrih žena — spremni da ulože napor. 


Poglavlje I

 • 1. Anonimna bhikkhuni. Ko suve travke u loncu. (1)
 • 2. Muttā. Slobodanko, oslobodi se jarma. (2)
 • 3. Punnā. Razvejavanje najgušćeg mraka. (3)
 • 4. Tissā (4)
 • 5. Tissā (druga) (5)
 • 6. Dhīrā (6)
 • 7. Dhīrā (druga) (7)
 • 8. Mittā (8)
 • 9. Bhadrā (9)
 • 10. Upasamā (10)
 • 11. Muttā. Najzad slobodna od tri stvari! (11)
 • 12. Dhammadinna (12)
 • 13. Visākhā (13)
 • 14. Sumanā (14)
 • 15. Uttarā (15)
 • 16. Sumanā (druga) (16)
 • 17. Dhammā. Klonuh od slabosti na tlo — Dhamma se pojavi! (17)
 • 18. Sanghā (18)

Poglavlje II

 • 1. Abhirūpa Nandā. Prizorom odvratnosti ojačaj svoj duh! (19-20)
 • 2. Đenti (ili Đentā) (21-22)
 • 3. Sumangalina majka. Kakvo blaženstvo — najzad daleko od svog bestidnog muža (23-24)
 • 4. Addhakāsi. I trgovini ljudskim robljem dođe kraj. (25-26)
 • 5. Ćittā. Herojski napor ka probuđenju, kojem ni bolest nije prepreka (27-28)
 • 6. Mettikā (29-30)
 • 7. Mittā (31-32)
 • 8. Abhayina majka (33-34)
 • 9. Abhayā (35-36)
 • 10. Sāmā (37-38)

Poglavlje III

 • 1. Sāmā (druga) (39-41)
 • 2. Uttamā. Sedam dana neprekidne meditacije. A osmog: pobeda! (42-44)
 • 3. Utama (druga) (45-47)
 • 4. Dantikā. Kroćenje uma: "Zašto sam ja uopšte došla ovamo u šumu?" (48-50)
 • 5. Ubbiri. Majka pobeđuje svoj bol za umrlim sinom (51-53)
 • 6. Sukkā (54-56)
 • 7. Selā (57-59)
 • 8. Somā (60-62)

Poglavlje IV

 • 1. Bhadda Kapilāni (63-66)

Poglavlje V

Poglavlje VI

 • 1. Panćasata Pataćara. "Kako je došao tako i prošao — čemu jadikovke?" Majka se bori da prevlada smrt sina. (127-132)
 • 2. Vasiti, luđakinja. Majka pobeđuje svoju žalost nad sinovljevom smrću. (133-138)
 • 3. Khema (139-144)
 • 4. Suđata. Na povratku kući sa zabave sreće Budu i život joj dobija sasvim drugi tok. (145-150)
 • 5. Anopama. Bogata naslednica shvata Dhammu, odlazi u monahinje i postaje arahant. (151-156)
 • 6. Mahapađapati Gotami – Velika pomajka (157-162)
 • 7. Gutta (163-168)
 • 8. Vijaya (169-174)

Poglavlje VII

 • 1. Uttara (175-181)
 • 2. Ćala (182-188)
 • 3. Upaćala. Razgovor monahinje Upaćale i napasnika koji pokušava da je zavede. (189-195)

Poglavlje VIII

 • Sisupacala (196-203)

Poglavlje IX

 • Vaddhama (204-212)

Poglavlje XI

Poglavlje XII

Poglavlje XVI

 • Punika i brahman. Punika ubeđuje brahmana da se okane svojih obreda pročišćavanja kupanjem — jer, da je kupanje sveti čin, onda bi i žabe, kornjače i ribe bile pročišćene! (236-251)

Poglavlje XX

 • 1. Ambapali. Nekadašnja kurtizana — sada arahant — otkriva kako je starost uklonila svaki trag njezine nekadašnje lepote. Izuzetna slika posledica starosti. (252-270)
 • 2. Rohini (271-290)
 • 3. Ćapa (291-311)
 • 4. Sundari (312-336)
 • 5. Subhakammaradhitu (337-364)

Poglavlje XXX

 • 1. Subha i napasnik. Subhu, prosvetljenu monahinju koja živi sama u šumi, proganja napasnik. "Naročiti dar" koja mu ona na kraju uručuje momentalno donosi promenu u njegovom srcu. Očaravajuća priča. (365-398)

Poglavlje XL

 • 1. Isidha (399-446)

Poglavlje L

 • Sumedha (447-520)