Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 3:9

Sippa sutta
Veštine

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme se među monasima koji su se vratili iz prošenja hrane i posle jela sedeli popodne okupljeni u ovalnoj sali zapodenuo ovakav razgovor:

„Prijatelji, ko zna neku veštinu? Ko je u kojoj veštini obučen? Koja je među veštinama najveća?“

Na to neki ovako odgovoriše: „Veština kroćenja slonova je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština kroćenje konjâ je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština upravljanja kočijom je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština gađanja lukom je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština mačevanja je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština pravljenja pečata je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština brojanja je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština knjigovodstva je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština pisanja je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština pesništva je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština filozofiranja je najveća među veštinama.“ Neki ovako odgovoriše: „Veština vladanja je najveća među veštinama.“

A kad bi veče, Blaženi izađe iz osame i otide do ovalne sale, pa kad je stigao sede na unapred pripremljeno mesto. Sedeći tako, Blaženi se obrati monasima:

„Monasi, radi kakvog razgovora ste se ovde okupili? U kakvom sam vas to razgovoru prekinuo?“

„Poštovani gospodine, kada smo se vratili iz prošenja hrane i posle jela sedeli popodne okupljeni u ovalnoj sali, među nama se zapodenuo ovakav razgovor:

‘Prijatelji, ko zna neku veštinu? Ko je u kojoj veštini obučen? Koja je među veštinama najveća?’

Na to neki ovako odgovoriše: ‘Veština kroćenja slonova je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština kroćenje konjâ je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština upravljanja kočijom je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština gađanja lukom je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština mačevanja je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština pravljenja pečata je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština brojanja je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština knjigovodstva je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština pisanja je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština pesništva je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština filozofiranja je najveća među veštinama.’ Neki ovako odgovoriše: ‘Veština vladanja je najveća među veštinama’.“

„Monasi, zaista ne priliči vama, sinovima iz dobrih porodica koji su iz poverenja napustili svoj dom i otišli u beskućnike da tako među sobom razgovarate. Kada se okupite, monasi, treba da činite jednu od ove dve stvari: da razgovarate o Dhammi ili da održavate plemenitu tišinu.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Ko bez ikakve veštine živi, lako, želeći dobro drugima,
obuzdanih čula i slobodan na svaki način,
ko bez doma luta, nesebičan i oslobođen žudnji,
gordost uništivši, u osami – tek takav jeste monah.“