Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 6:1

Āyusaṅkhārossađđana sutta
Napuštanje životnog procesa

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Vesālija, u Velikom gaju, u dvorani sa šiljastim krovom. Jednoga jutra Blaženi se obuče, uze svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenu put Vesālija da prosi hranu. Kad je prošao Vesāli i vratio se iz prošenja hrane, posle obroka, reče on poštovanom Ānandi: “Uzmi prostirku za sedenje, Ānanda. Otići ćemo do Ćāpāla svetilišta da tamo provedemo dan.”

“Da, poštovani gospodine”, odgovori Blaženom poštovani Ānanda, pa uzevši prostirku, pa krenu prateći u stopu Blaženog. I dođe Blaženi do Ćāpāla svetilišta, pa sede na pripremljeno mesto. Pošto je seo, Blaženi reče poštovanom Ānandi: “Ānanda, divan je Vesāli, divno je svetilišta kralja Udene, divno je Gotamaka svetilište, divno je Sattamba svetilište, divno je Bahuputta svetilište, divno je Sārandada svetilište, divno je Ćāpāla svetilište.[1] Kod god je, Ānanda, razvijao, često vežbao, ovladao, temeljno praktikovao, održavao, uvećavao i na pravi način koristio četiri puta ka duhovnim moćima, ukoliko poželi, može da živi pun životni vek [2] ili još i malo duže. Ānanda, Tathāgata je zaista razvijao, često vežbao, ovladao, temeljno praktikovao, održavao, uvećavao i na pravi način koristio četiri puta ka duhovnim moćima. Ukoliko poželi, on može da živi pun životni vek ili još i malo duže.”

Ali poštovani Ānanda, uprkos što je Blaženi načinio tako vidljiv znak, tako vidljivu sugestiju, to nije bio u stanju da razume. [3] Tako nije zamolio Blaženog: “Poštovani gospodine, neka Blaženi živi pun životni vek, neka Srećni živi pun životni vek, na korist mnogima, na sreću mnogima, iz saosećanja prema ovom svetu, na dobrobit, korist i sreću božanstvima i ljudima”, slično nekome kome je Māra zaposeo um.

Po drugi put… Po treći put, Blaženi reče poštovanom Ānandi: “Ānanda, divan je Vesāli, divno je svetilište kralja Udene, divno je Gotamaka svetilište, divno je Sattamba svetilište, divno je Bahuputta svetilište, divno je Sārandada svetilište, divno je Ćāpāla svetilište. Kod god je, Ānanda, razvijao, često vežbao, ovladao, temeljno praktikovao, održavao, uvećavao i na pravi način koristio četiri puta ka duhovnim moćima, ukoliko poželi, može da živi pun životni vek ili još i malo duže. Ānanda, Tathāgata je zaista razvijao, često vežbao, ovladao, temeljno praktikovao, održavao, uvećavao i na pravi način koristio četiri puta ka duhovnim moćima. Ukoliko poželi, on može da živi pun životni vek ili još i malo duže.”

Ali poštovani Ānanda, uprkos što je Blaženi načinio tako vidljiv znak, tako vidljivu sugestiju, to nije bio u stanju da razume. Tako nije zamolio Blaženog: “Poštovani gospodine, neka Blaženi živi pun životni vek, neka Srećni živi pun životni vek, na korist mnogima, na sreću mnogima, iz saosećanja prema ovom svetu, na dobrobit, korist i sreću božanstvima i ljudima”, slično nekome kome je Māra zaposeo um.

Onda Blaženi reče poštovanom Ānandi: “Idi, Ānanda, sada je vreme da učiniš sve što misliš da treba.”

“Da, poštovani gospodine”, odgovori poštovani Ānanda i ustade sa svog mesta, pa poklonivši se Blaženom i pazeći da mu on ostane sa desne strane, otide do obližnjeg drveta i sede u njegovo podnožje.

Onda Māra, Zli, ubrzo pošto je poštovani Ānanda otišao, dođe do Blaženog. Kad je stigao, stade sa strane, pa ovako reče Blaženom: “Poštovani gospodine, neka sada Blaženi uđe u parinibbānu, [4] neka Srećni uđe u parinibbānu. Sada je vreme za parinibbānu Blaženog. Štaviše, Blaženi je izgovorio ove reči: ‘Zli, neću ući u parinibbānu sve dok moji monasi nisu istinski učenici, ostvarili cilj, obučeni, samopouzdani, učeni, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzeli su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i pošto su sve to naučili od svoga učitelja, to će i objaviti, propovedati, obznaniti, praktično pokazati, razjasniti, analizirati, učiniti lako tazumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovali tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavati čudesnu Dhammu.’ Ali sada monasi jesu istinski učenici, ostvarili su cilj, obučeni su, samopouzdani, učeni, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzeli su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i kada su sve to naučili od svoga učitelja, to i objavljuju, propovedaju, obznanjuju, praktično pokazuju, razjašnjavaju, analiziraju, čine lako razumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovali tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavaju čudesnu Dhammu. Poštovani gospodine, neka sada Blaženi uđe u parinibbānu, neka Srećni uđe u parinibbānu. Sada je vreme za parinibbānu Blaženog.

Blaženi je izgovorio i ove reči: ‘Zli, neću ući u parinibbānu sve dok moje monahinje nisu istinske učenice, ostvarile cilj, obučene, samopouzdane, učene, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzele su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i pošto su sve to naučile od svoga učitelja, to će i objaviti, propovedati, obznaniti, praktično pokazati, razjasniti, analizirati, učiniti lako tazumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovali tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavati čudesnu Dhammu.’ Ali sada monahinje jesu istinske učenice, ostvarile su cilj, obučene su, samopouzdane, učene, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzele su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i kada su sve to naučile od svoga učitelja, to i objavljuju, propovedaju, obznanjuju, praktično pokazuju, razjašnjavaju, analiziraju, čine lako razumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovale tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavaju čudesnu Dhammu. Poštovani gospodine, neka sada Blaženi uđe u parinibbānu, neka Srećni uđe u parinibbānu. Sada je vreme za parinibbānu Blaženog.

Blaženi je izgovorio i ove reči: ‘Zli, neću ući u parinibbānu sve dok moji nezaređeni sledbenici nisu istinski učenici, ostvarili cilj, obučeni, samopouzdani, učeni, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzeli su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i pošto su sve to naučili od svoga učitelja, to će i objaviti, propovedati, obznaniti, praktično pokazati, razjasniti, analizirati, učiniti lako razumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovali tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavati čudesnu Dhammu.’ Ali sada nezaređeni sledbenici jesu istinski učenici, ostvarili su cilj, obučeni su, samopouzdani, učeni, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzeli su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i kada su sve to naučili od svoga učitelja, to i objavljuju, propovedaju, obznanjuju, praktično pokazuju, razjašnjavaju, analiziraju, čine lako razumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovali tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavaju čudesnu Dhammu. Poštovani gospodine, neka sada Blaženi uđe u parinibbānu, neka Srećni uđe u parinibbānu. Sada je vreme za parinibbānu Blaženog.

Blaženi je izgovorio i ove reči: ‘Zli, neću ući u parinibbānu sve dok moje nezaređene sledbenice nisu istinske učenice, ostvarile cilj, obučene, samopouzdane, učene, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzele su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i kada su sve to naučile od svoga učitelja, to će i objaviti, propovedati, obznaniti, praktično pokazati, razjasniti, analizirati, učiniti lako razumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovali tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavati čudesnu Dhammu.’ Ali sada monahinje jesu istinske učenice, ostvarile su cilj, obučene su, samopouzdane, učene, dobro poznaju učenje, vežbaju u skladu sa tim učenjem, zauzele su ispravan kurs, žive u skladu sa učenjem i pošto su sve to naučile od svoga učitelja, to i objavljuju, propovedaju, obznanjuju, praktično pokazuju, razjašnjavaju, analiziraju, čine lako razumljivim i – pošto su s dobrim razlogom kritikovale tvrdnje drugih koje su se pojavile – podučavaju čudesnu Dhammu. Poštovani gospodine, neka sada Blaženi uđe u parinibbānu, neka Srećni uđe u parinibbānu. Sada je vreme za parinibbānu Blaženog.

Blaženi je izgovorio i ove reči: ‘Zli, neću ući u parinibbānu sve dok ovaj moj svetački život ne bude u ovom svetu bujao, svima znan, svojina mnogih, raširen, sve dok nije dobro objašnjen božanstvima i ljudima. I sada, poštovani gospodine, svetački život Blaženog u ovom svetu buja, jeste svima je znan, svojina mnogih, raširen, dobro objašnjen božanstvima i ljudima. Poštovani gospodine, neka sada Blaženi uđe u parinibbānu, neka Srećni uđe u parinibbānu. Sada je vreme za parinibbānu Blaženog.

Kad je ovo čuo, Blaženi ovako reče Zlom: “Ne brini se, Zli, nije mnogo vremena ostalo do parinibbāne Blaženog. Za tri meseca, računajući od sada, Tathāgata će ući u parinibbānu.”

I tako je Blaženi kod Ćāpāla svetilišta, svestan i jasno razumevajući, napustio životni proces. Sa napuštanjem životnog procesa Blaženog, cela zemlja iznenada zadrhta, uz silnu grmljavinu, zastašujuću, od koje se kosa dizala na glavi.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Neuporedivo poredeći sa bivanjem,
proces postojanja mudrac napusti.
U sebi zadovoljan i koncentrisan,
kao mačem prekinu kontinuitet sopstva.“


Beleške

[1] Ovo su sve svetilišta u okolini Vesālija, mesta na kojima je s vremena na vreme boravio Buda. [Natrag]

[2] Oko 100 godina. [Natrag]

[3] Ovo je čuvena scena kod Ćāpāla svetilišta (ćetiya), koja se nalazi i u Mahāparinibbāna sutti. U njoj Buda neposredno pred smrt, navodno daje nagoveštaj Ānandi da bi od njega trebalo da zatraži da produži svoj život. Ānanda, međutim, ne razume ovaj signal, iako ga Buda ponavlja tri puta. Komentar to objašnjava time što je Māra skrenuo Ānandinu pažnju nekim strašnim prizorom. No, cela ova scena deluje nekako nategnuto i verovatno više odslikava žal potonjih budista zbog toga što “besmrtnog” učitelja više nema. Zato je bilo neophodno pronaći nekog krivca, pa je izbor pao na Ānandu. Kako je vreme prolazilo, taj žal i želja da učitelj ipak nekako ostane živ su sve više jačali I dobili su svoj puni izraz u mahāyana budizmu, gde se govori o primordijalnom, zauvek probuđenom Budi (Ādi-Buddha), koji se naziva Samantabhadra, Vađradhara ili Vairoćana. [Natrag]

[4] „Potpuno utrnuće”, smrt probuđenog bića, koje se više ne preporađa u krugu saṃsāre. [Natrag]