Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 8:6

Pāṭaligāmiya sutta
Seljani iz Pāṭaligāme

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi lutao zemljom Māgadha, praćen velikom grupom monaha, i stigao u Pāṭaligāmu. I dočuše nezaređeni sledbenici iz Pāṭaligāme: “Lutajući zemljom Māgadha, praćen velikom grupom monaha, zaista je Blaženi stigao u Pāṭaligāmu.” Onda oni dođoše do Blaženog, pokloniše mu se, pa sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako rekoše Blaženom: “Poštovani gospodine, neka Blaženi prenoći u našem odmorištu.” Blaženi ćutke prihvati ovaj predlog.

Videvši da se Blaženi saglasio, nezaređeni sledbenici iz Pāṭaligāme ustadoše sa svojih mesta, pa poklonivši se Blaženom i pazeći da im on ostane sa desne strane, otidoše do odmorišta. Kada su stigli, raširiše prostirke posvuda, pripremiše mesta za sedenje, napuniše posudu sa vodom, upališe uljanu lampu, te se vratiše do Blaženog. Kada su stigli, pokloniše mu se, pa sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako rekoše Blaženom: “Poštovani gospodine, prostirke su raširene posvuda, mesta za sedenje pripremljena, posuda sa vodom napunjena, uljana lampa upaljena. Vreme je da Blaženi uradi kako misli da treba.“

Onda se Blaženi obuče, uze ogrtač i prosjačku zdelu, te zajedno sa monasima ode do odmorišta, opra noge, pa uđe u njega i sede licem okrenut prema istoku, naslonjen na središnji stub. Monasi isto tako opraše noge, pa uđoše u odmorište i sedoše uz zapadni zid, okrenuti ka istoku, tako da je Blaženi bio pred njima. I nezaređeni sledbenici iz Pāṭaligāme opraše noge, pa uđoše u odmorište i sedoše uz istočni zid, okrenuti ka zapadu, tako da je Blaženi bio pred njima. Onda Blaženi reče nezaređenim sledbenicima iz Pāṭaligāme:

„Kućedomaćini, pet je opasnosti za onoga ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu. Kojih pet? Onaj ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu, zbog svoje nepromišljenosti trpi veliki gubitak imetka. To je prva opasnost za onoga ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, onaj ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu, izbija na loš glas. To je druga opasnost za onoga ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, onaj ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu, u kojem god društvu da se nađe – plemića, brahmana, kućedomaćina ili asketa – oseća nesigurnost, nespokojstvo. To je treća opasnost za onoga ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, onaj ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu, umire zbunjen. To je četvrta opasnost za onoga ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, onaj ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu. To je peta opasnost za onoga ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu. Tih je pet opasnosti, kućedomaćini, za onoga ko je bez vrline, ko je izgubio vrlinu.

Kućedomaćini, pet je koristi za onoga ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu. Kojih pet? Onaj ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu, zbog svoje promišljenosti veliki imetak stiče. To je prva korist za onoga ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, o onome ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu, širi se dobar glas. To je druga korist za onoga ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, onaj ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu, u kojem god društvu da se nađe – plemića, brahmana, kućedomaćina ili asketa – oseća sigurnost, spokojstvo. To je treća korist za onoga ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, onaj ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu, ne umire zbunjen. To je četvrta korist za onoga ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu.

Dalje, kućedomaćini, onaj ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se na dobrom odredištu, čak u nebeskom svetu. To je peta korist za onoga ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu. Tih je pet koristi, kućedomaćini, za onoga ko ima vrlinu, ko je razvio vrlinu.“

Pošto je Blaženi tokom dobrog dela noći nezaređene sledbenike iz Pāṭaligāme upućivao, podsticao, nadahnjivao i hrabrio govorom o Dhammi, na kraju im reče: “Na izmaku je noć, kućedomaćini, vreme je da učinite ono što mislite da treba.” Na to kućedomaćini iz Pāṭaligāme, ushićeni i obradovani rečima Blaženog, ustadoše sa svojih mesta, pa poklonivši se Blaženom i pazeći da im ovaj ostane sa desne strane, otidoše. Ne zadugo pošto su kućedomaćini iz Pāṭaligāme otišli, Blaženi ode na osamljeno mesto.

A u to vreme Sunidha i Vassakārā, glavni savetnici kralja Māgadhe, u Pāṭaligāmi su podizali utvrđenje kao odbranu od napada Vađđija. U isto vreme mnogo božanstava, na hiljade njih, bili su zauzeli zemljište u Pāṭaligāmi. Na istom onom mestu na kojem su velika božanstva zauzela zemljište, na tom mestu su moćni gospodari i kraljevi savetnici nameravali da sebi podignu kuće. Na istom onom mestu na kojem su srednja božanstva zauzela zemljište, na tom mestu su srednje moćni gospodari i kraljevi savetnici nameravali da sebi podignu kuće. Na istom onom mestu na kojem su niža božanstva zauzela zemljište, na tom mestu su niži gospodari i kraljevi savetnici nameravali da sebi podignu kuće. A Blaženi vide duhovnim okom, pročišćenim i koje nadmašuje ljudsko, da su ta božanstva, na hiljade njih, zauzela zemljište u Pāṭaligāmi. I da na istom onom mestu na kojem su velika božanstva zauzela zemljište, na tom mestu moćni gospodari i kraljevi savetnici nameravaju da sebi podignu kuće. Na istom onom mestu na kojem su srednja božanstva zauzela zemljište, na tom mestu srednje moćni gospodari i kraljevi savetnici nameravaju da sebi podignu kuće. Na istom onom mestu na kojem su niža božanstva zauzela zemljište, na tom mestu niži gospodari i kraljevi savetnici nameravaju da sebi podignu kuće.

Onda pred zoru, ustavši sa svog mesta, Blaženi ovako reče poštovanom Ānandi: “Ko to, Ānanda, pravi utvrđenje u Pāṭaligāmi?” – “Sunidha i Vassakārā, poštovani gospodine, glavni savetnici kralja Māgadhe, podižu u Pāṭaligāmi utvrđenje kao odbranu od napada Vađđija.”

“Ānanda, baš kao da su se konsultovali sa božansvima neba trideset trojice, tako Sunidha i Vassakārā, glavni savetnici kralja Māgadhe, podižu u Pāṭaligāmi utvrđenje kao odbranu od napada Vađđija. Ovde sam, Ānanda, video duhovnim okom, pročišćenim i koje nadmašuje ljudsko, da su božanstva, na hiljade njih, zauzela zemljište u Pāṭaligāmi. I da na istom onom mestu na kojem su velika božanstva zauzela zemljište, na tom mestu moćni gospodari i kraljevi savetnici nameravaju da sebi podignu kuće. Na istom onom mestu na kojem su srednja božanstva zauzela zemljište, na tom mestu srednje moćni gospodari i kraljevi savetnici nameravaju da sebi podignu kuće. Na istom onom mestu na kojem su niža božanstva zauzela zemljište, na tom mestu niži gospodari i kraljevi savetnici nameravaju da sebi podignu kuće. Ānanda, sve dok postoji područje Arijevaca, sve dok se ovde trgovački putevi ukrštaju, ovaj grad Pāṭaliputta će biti glavni među gradovima. [1] Ali za Pāṭaliputtu će, Ānanda, postojati tri opasnosti: požar, poplava i razjedinjenost.

Onda Sunidha i Vassakārā, glavni savetnici kralja Māgadhe, dođoše do Blaženog i pozdraviše se sa njim. Kada taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, stadoše oni sa strane. Stojeći tako sa strane, ovako mu rekoše: “Neka Blaženi zajedno sa monaškom sanghom prihvati od nas poziv za obrok sutra.” I Blaženi ćutke prihvati.“

Znajući da je Blaženi prihvatio, Sunidha i Vassakārā, glavni savetnici kralja Māgadhe, otidoše svome domu. Kada su stigli, dadoše da se pripreme različita ukusna jela i mnogo poslastica, pa poručiše Blaženom: „Vreme je, poštovani gospodine, obrok je spreman.” A ujutru se Blaženi obuče, uze svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa praćen velikom grupom monaha krenu put doma Sunidhe i Vassakāre, glavnih savetnika kralja Māgadhe. Kad je stigao, sede na unapred pripremljeno mesto. A Sunidha i Vassakāra, glavni savetnici kralja Māgadhe, svojim su rukama poslužili i različitim vrstama jela ugostili i nahranili monašku zajednicu predvođenu Blaženim.

Kada je Blaženi jeo i oprao ruke i svoju prosjačku zdelu, Sunidha i Vassakāra, glavni savetnici kralja Māgadhe, odabraše niža mesta i sedoše sa strane. Dok su tako sedeli sa strane, Blaženi izrazi svoje odobravanje ovim stihovima:

“Na mestu na kojem živi, nahranivši onoga ko je
mudar i čestit, obuzdan, i svetačkim životom živi,
neka svoj dar posveti bogovima koji su na tom mestu.

Tako slavljeni, oni njega slave, tako poštovani, njega poštuju.
Kasnije saosećanja za njega imaju, kao i majka za dete svoje,
a čovek sa kojim bogovi saosećaju, uvek vidi ono što je dobro.”

Kada je tako Sunidhi i Vassakāri, glavnim savetnicima kralja Māgadhe, izrazio svoje odobravanje, Blaženi usta sa mesta na kojem je sedeo i otide.

A tom prilikom su Sunidha i Vassakārā, glavni savetnici kralja Māgadhe, pratili Blaženog u stopu: “Na koju gradsku kapiju asketa Gotama bude izašao, ta će se zvati ‘Gotamina kapija’. Na kojem gazu asketa Gotama bude prešao reku Gang, taj će se zvati ‘Gotamin gaz’.”

I tako, na koju gradsku kapiju je asketa Gotama izašao, ta postade “Gotamina kapija”. Onda Blaženi dođe do reke Gang. I tom prilikom je reka Gang bila je nadošla do vrha, tako da je iz nje mogao da pije gavran stojeći na nasipu. Neki ljudi tragali su za čamcima, neki drugi tragali su za skelama, a neki su pravili splavove ne bi li prešli na drugu obalu. Na to Blaženi hitro, kao kada bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku, zajedno za monaškom zajednicom nestade sa ove obale Ganga i nađe se na drugoj. I vide Blaženi kako neki ljudi tragaju za čamcima, neki drugi tragaju za skelama, a neki prave splavove ne bi li prešli na drugu obalu.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute reči:

“Oni koji pređu uskomešanu bujicu,
čine to podigavši most, za sobom močvaru ostave.
I dok obični ljudi još uvek splav svezuju,
oštroumni su već na obali drugoj.”

Beleška

[1] Na tom mestu zaista je izrastao moćni grad Pāṭaliputta, prestonica imperije cara Asoke. Arheološki nalazi na mestu gde se verovatno nalazila Asokuna palata pokazuju spaljene drvene stubove potonule u blato – što je možda znak da je palata bila spaljena, pre nego što ju je potopila poplava.