Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 1:7

Ađakalāpaka sutta
Demon Ađakalāpaka

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Pāve, kod Ađakalāpaka hrama, na mestu gde je živeo demon Ađakalāpaka. I tako je jednom Blaženi sedeo u sred noći, u mrklom mraku, na otvorenom, dok je padala lagana kiša. Onda demon Ađakalāpaka priđe Blaženom kako bi ga uplašio, prestravio, sledio krv u žilama. Prišavši mu sasvim blizu, tri puta kriknu: „Neka je huka i buka!“ i zaista napravi huku i buku: „Ovo je zloduh za tebe, asketo!“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Kada se na svome putu brahman
našao izvan domašaja vezivanja,
tada on zaista umače zloduhu,
svoj huci i buci ovoga sveta.“