Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 2:3

Daṇḍa sutta
Štap

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. I desilo se da je na putu između Sāvatthija i Đetinog gaja grupa dečaka štapom udarala neku zmiju. Toga jutra Blaženi se obukao, uzeo svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenu do Sāvatthija da prosi hranu. I vide Blaženi da na putu između Sāvatthija i Đetinog gaja grupa dečaka štapom udara zmiju.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Onaj ko bića željna sreće štapom povređuje, jer i sam
sreću priželjkuje, za toga posle smrti sreće nema.
Onaj ko bića željna sreće štapom ne povređuje, jer i sam
sreću priželjkuje, za toga posle smrti sreće ima.“