Theravāda budističko društvo

Ud II.4: Sakkara sutta

Udana II.4

Sakkara sutta
Poštovanje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, manastiru Anāthapindike. I u to vreme Blaženom je iskazivano poštovanje, počast, naklonost i odanost — poklanjani su mu ogrtači, hrana, prenoćište i sredstva za lečenje bolesti. Zajednici monaha je takođe iskazivano poštovanje, počast, naklonost i odanost — poklanjani joj su ogrtači, hrana, prenoćište i sredstva za lečenje bolesti. Ali sledbenicima drugih učenja nije iskazivano poštovanje, počast, naklonost i odanost — nisu im poklanjani ogrtači, ni hrana, ni prenoćište, ni sredstva za lečenje bolesti. I zato sledbenici drugih učenja, ne mogavši da podnesu iskazivanje poštovanja Blaženom i zajednici monaha, kada bi naišli na takve monahe u selu ili u šumi, vređali su ih, psovali, ogovarali i zlostavljali neučtivim, uvredljivim govorom.

Tada velika grupa monaha otide do Blaženog i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. Dok su tako sedeli obratiše se Blaženom: "Blaženom se iskazuje poštovanje, počast, naklonost i odanost — poklanjaju mu se ogrtači, hrana, prenoćište i sredstva za lečenje bolesti. Zajednici monaha se takođe iskazuje poštovanje, počast, naklonost i odanost — poklanjaju joj se ogrtači, hrana, prenoćište i sredstva za lečenje bolesti. Ali sledbenicima drugih učenja se ne iskazuje poštovanje, počast, naklonost i odanost — niti im se poklanjaju ogrtači, hrana, prenoćište i sredstva za lečenje bolesti. I zato sledbenici drugih učenja, ne mogavši da podnesu iskazivanje poštovanja Blaženom i zajednici monaha, kada naiđu na takve monahe u selu ili u šumi, vređaju su ih, psuju, ogovaraju i zlostavljaju neučtivim, uvredljivim govorom.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kad dode u kontakt sa zadovoljstvom il' bolom
u selu ili u šumi,
ne treba niko da krivi
ni sebe ni druge.
Kontakti nastaju kad
za nečim posegnemo.
Kad ni za čime ne posežemo,
na osnovu čega bi mogli
kontakti nastati?