Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 2:4

Sakkāra sutta
Poštovanje

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. I tu je on bio poštovan i obožavan, divili mu se, klanjali i cenili ga, obezbeđen svime onim što mu je neophodno: ogrtačem, hranom, smeštajem i lekovima. Isto tako su i njegovi monasi bili poštovani i obožavani, divili su im se, klanjali i cenili ih, obezbeđivali svime onim što im je neophodno: ogrtačem, hranom, smeštajem i lekovima. Ali askete drugih škola nisu bili poštovani i obožavani, nisu im se divili, klanjali i cenili ih, nisu ih obezbeđivali svime onim što im je neophodno: ogrtačem, hranom, smeštajem i lekovima. I pošto nisu mogli da podnesu ovakvo poštovanje za Blaženog i monahe, gde god bi videli nekog njegovog monaha, u selu ili u šumi, vulgarnim i grubim rečima su ga proklinjali, vređali, izazivali i uznemiravali.

Onda velika grupa monaha dođe do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako se obratiše Blaženom: „Blaženi je poštovan i obožavan, dive mu se, klanjaju i cene, obezbeđen je svime onim što mu je neophodno: ogrtačem, hranom, smeštajem i lekovima. Isto tako su i njegovi monasi poštovani i obožavani, dive im se, klanjaju i cene, obezbeđeni su svime onim što im je neophodno: ogrtačem, hranom, smeštajem i lekovima. Ali askete drugih škola nisu poštovani i obožavani, ne dive im se, klanjali niti cene, nisu obezbeđeni svime onim što im je neophodno: ogrtačem, hranom, smeštajem i lekovima. I pošto ne mogu da podnesu ovakvo poštovanje za Blaženog i monahe, gde god vide nekog njegovog monaha, u selu ili u šumi, vulgarnim i grubim rečima ga proklinju, vređaju, izazivaju i uznemiravaju.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Bilo u selu ili u šumi sreća i bol da te pogode,
ne smatraj da dolaze ni od tebe, ni od drugoga.
Čulni kontakti pogode onog u kome je vezanost kao uslov.
A kako pogoditi mogu nekog u kome vezanosti nema?“