Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 2:5

Upāsaka sutta
Nezaređeni sledbenik

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A tom prilikom je i jedan nezaređeni sledbenik iz Iććhānaṅgale došao u Sāvatthi nekim poslom. Kad je završio posao u Sāvatthiju, dođe on do Blaženog, pokloni mu se, pa sede sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, Blaženi mu ovako reče: „Veoma te dugo ti je trebalo, dobri čoveče, da sve pripremiš kako bi došao ovamo.“

„Dugo sam već, poštovani gospodine, želeo da dođem i vidim Blaženog, ali uvek sam bio zauzet nekim poslom. Eto zato nisam mogao doći da vidim Blaženog.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Koliko sreće za onoga ko ničeg nema,
ko istražio je Dhammu, za znalca.
A taj koji ima, vidi koliko pati!
Ništa drugo, do rob drugih ljudi.“