Theravāda budističko društvo

Ud II.5: Upasaka sutta

Udana II.5

Upasaka sutta
Kućedomaćin


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, manastiru Anāthapindike. I u to vreme jedan kućedomaćin iz Ićanagalake nekim poslom stiže u Sāvatthi. Obavivši poslove u Sāvatthiju, otide on do Blaženog i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, Blaženi mu se obrati: "Najzad si uspeo da dođeš ovamo."

"Već dugo želim da dođem i vidim Blaženog, gospodine, ali idući iz jednog posla u drugi nisam to bio u stanju."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kakvo blaženstvo je to, za one koji ničega nemaju
koji su ovladali Dhammom,
koji su znalci.
Vidi kako pate oni koji imaju nešto,
ljudi vezama vezani za druge
ljude.