Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 3:10

Loka sutta
Svet

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom, neposredno posle probuđenja, Blaženi boravio kraj Uruvele, na obali reke Nerañđare, u podnožnju bodhi drveta. Tu je nedelju dana, bez prekida, sedeo prekrštenih nogu, obuzet srećom oslobođenja. A na kraju te sedmice, izašavši iz te meditacije, Blaženi je svojim probuđenim okom osmotrio svet. I vide Blaženi kako neka bića bivaju mučena mnogim mukama, kako bivaju pržena mnogim vatrama – nastalim od žudnje, mržnje i konfuzije.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Ovaj svet je iz ognja rođen,
preplavljen utiscima,
o bolesti govori kao o svojoj suštini.
Kakvo god da nešto smatra,
to kasnije drugačije postane.
Postajući drugačiji, svet je ovaj
okovan bivanjem, mučen bivanjem,
a ipak ushićen istim tim bivanjem.
Gde je ushićenje, tu je i strah,
a kad straha ima, to je bolno.
Svetački život se živi upravo radi
potpunog napuštanja takvog bivanja.

Koji god asketa ili brahman da,
govoreći o slobodi od bivanja,
kaže da je moguća nastavljanjem bivanja,
ja kažem da se nijedan od njih
još nije oslobodio bivanja.
Ili koji god asketa ili brahman da,
govoreći o slobodi od bivanja,
kaže da je moguća begom od bivanja,
ja kažem da se nijedan od njih
još nije oslobodio bivanja.

Prianjanjanjem stvorena ova patnja nastaje.
Kada je svako prianjanje iskorenjeno,
tada ni nastanka patnje nema.
Pogledajte svet preplavljen raznim neznanjima;
bića koja se ushićuju postojanjem,
nisu oslobođena bivanja.
Kakvo god bivanja da ima, na bilo koji način,
svako od njih je prolazna, bolna i promenljiva stvar.

Videći stvari na taj način, kakve jesu, s mudrošću pravom,
žudnja za bivanjem napuštena je, niti radosti u ne-bivanju ima.
s potpunim nestankom žudnje, neznanje nestaje
bez ostatka, a to jeste krajnja sloboda,
za onog monaha koji jeste oslobođen.
Bez prianjanja ni nastavka bivanja za njega nema.
Māru je savladao, u bici pobednik,
onaj što svako bivanje prevlada.”