Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 3:5

Mahāmoggallāna sutta
Mahāmoggallāna

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je poštovani Mahāmoggallāna sedeo nedaleko od Blaženog, te je ukrštenih nogu i uspravnog tela, čvrsto ustalio svesnost usmerenu na sopstveno telo. I vide Blaženi poštovanog Mahāmoggallānu kako sedi nedaleko od njega, te je ukrštenih nogu i uspravnog tela, čvrsto ustalio svesnost usmerenu na sopstveno telo.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Svesnost na telo usmerena,
šest područja kontakta umireno.
Monah neprekidno sabran,
nibbānu saznati može, dostigavši je.“