Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 3:7

Sakkudāna sutta
Sakkino nadahnuće

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. A u to vreme poštovani Mahākassapa je živeo u Pipphali pećini i tu je nedelju dana bez prekida sedeo ušavši u jedno od zadubljenja. A kada je sedmica prošla, izađe poštovani Mahākassapa iz tog zadubljenja. I tada mu pade na um ova misao: „Kako bi bilo ako bih otišao u Rāđagahu u prošenje hrane?“

A u to vreme pet stotina božanstava bilo je obuzeto željom da poštovanom Mahākassapi daruje hranu. Odbivši ponudu tih pet stotina božanstava, poštovani Mahākassapa se ujutro obuče, pa uzevši ogrtač i prosjačku zdelu, otide u Rāđagahu u prošenje hrane.

Tom prilikom je Sakka, kralj bogova, želeo da daruje hranu Mahākassapi, pa se pretvori u tkača. Tako je on tkao predivo, dok je asura Suđā provlačila čunak. A poštovani Mahākassapa se proseći u Rāđagahi od kuće do kuće približio i mestu gde je boravio Sakka, vladar bogova. Sakka ugleda poštovanog Mahākassapu još izdaleka kako dolazi, pa izađe iz kuće i pođe mu u susret. Onda mu uze zdelu iz ruku, uđe sa njom u kuću, zahvati iz zdele pirinča i pošto ju je napunio, vrati je poštovanom Mahākassapi. A u isprošenoj hrani beše mnogo sosova, mnogo variva, mnogo sosova i ukusnih variva.

I pomisli poštovani Mahākassapa: „Ko li je ovaj čovek, tako naočit, tako veličanstven?“ I opet pomisli poštovani Mahākassapa: „Ovo je Sakka, gospodar bogova“. Shvativši to, ovako reče Sakki, gospodaru bogova: „To li si učinio, Kosiya! [1] Ne smeš to više činiti!“

„I nama su potrebna dobra dela, poštovani Kassapa, i nama je dužnost da činimo dobra dela.“

Pošto se poklonio poštovanom Mahākassapi i pazeći da mu ovaj ostane sa desne strane, Sakka, gospodar bogova, izdiže se u nebo, pa dok je još bio u vazduhu tri puta izgovori ove nadahnute reči: „Ah darivanje! Najviše darivanje ima čvrst oslonac u poštovanom Mahākassapi!“

A Blaženi svojim duhovnim uhom, koje je pročišćeno i nadmašuje ljudsko, ču kako Sakka, gospodar bogova, izdižući se u nebo, dok je još bio u vazduhu tri puta izgovara ove nadahnute reči: „Ah darivanje! Najviše darivanje ima čvrst oslonac u poštovanom Mahākassapi!“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„I bogovi zavide monahu
koji od prošnje živi, samostalnom,
bez tovara brige za drugoga;
takvome, smirenom, uvek sabranom.“


Beleška

[1] Kosiya — “Sova” — jeste ime plemena iz kojeg potiče Sakka. [Natrag]