Theravāda budističko društvo

Ud III.8: Pinda sutta

Udana III.8

Pinda sutta
Prošenje hrane


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. I u to vreme velika grupa monaha, posle obroka, vraćajući se iz prošenja hrane, sakupila se u paviljonu od kareri drveta i poče raspravu: "Prijatelji, monah što prikuplja milodar, [1] dok ide u prošenje hrane, s vremena na vreme vidi svojim okom prijatne prizore. On s vremena na vreme čuje svojim uhom prijatne zvuke… oseti prijatne mirise svojim nosom… okusi prijatne ukuse svojim jezikom… oseća prijatne dodire svojim telom. Monah što prikuplja milodar, dok ide u prošenje hrane, doživljava počast, poštovanje, obožavanje i priklanjaju mu se kao utočištu.

Zato, prijatelji, postanimo monasi što prikupljaju milodar. Onda ćemo i mi s vremena na vreme čuti svojim uhom prijatne zvuke… osetiti prijatne mirise svojim nosom… okusiti prijatne ukuse svojim jezikom… osećati prijatne dodire svojim telom. Onda ćemo i mi, prikupljajući milodar, doživljavati počast, poštovanje, obožavanje i priklanjaće nam se kao utočištu." I tako se završi ova diskusija bez ikakvog zaključka.

Tada Blaženi, izlazeći iz osam u kasno popodne, otide do paviljona od kareri drveta i, stigavši, sede na već pripremljeno sedište. Dok je tako sedeo, obrati se on monasima: "Zbog koje teme ste se ovde okupili? I šta se diskutovali kad ne dođoste do bilo kakvog zaključka?"

"Baš sada, gospodine, posle obroka, vraćajući se iz prošenja hrane, okupismo se ovde u paviljonu od kareri drveta i počesmo raspravu: [Ponavljaju ono što je već napred navedeno.]"

"To nije ispravno, monasi, da sinovi dobrih porodica, otišavši u beskućnike vođeni poverenjem, razgovaraju na taj način. Kada ste zajedno vi imate dve dužnosti: ili govor o Dhammi ili plemenita ćutnja." [2]

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Monah što ide u prošnju
da isprosi hranu za sebe, ne i za druge:
bogovi se klanjaju onome ko je takav
ako ne žudi za slavom i pohvalom.


Beleška

[1] Monah koji sprovodi zavet da jede samo u vreme dok ide u prošenje hrane. [Natrag]

[2] Plemenita ćutnja = nivoi zadubljenja koji počinju od drugog. [Natrag]