Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udana 4:6

Piṇḍola sutta
Piṇḍola

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je poštovani Pindola Bhāradvāđa sedeo nedaleko od Blaženog ukrštenih nogu, uspravna tijela, bio je pustinjak, živio samo od isprosjačene hrane, nosio je odjeću od sakupljenih otpadaka, imao je svega tri dijela odjeće, potrebe su mu bile neznatne, uvijek zadovoljan, izbjegavao je društvo, snažan u naporu i u tegobama asketskog života, odan uzvišenim razmatranjima.

Gledajući Pindola Bharadvađu kako tako sjedi, Blaženi izusti ove zanosne riječi (udanam):

Bez pogrde i bez štete,
u redovničkom obuzdanju,
hraneći se umjereno,
u osamljenom boravištu,
u uzvišenom razmatranju
žive sljedbenici budnih.