Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud IV.6: Pindola sutta

Udana IV.6

Pindola sutta
Za Pindolu


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u gradu Sāvatthiju … u samostanu Anāthapindike. Tada je upravo redovnik Pindolo Bharadvađo sjedio nedaleko od Blaženoga skrštenih nogu, uspravna tijela, bio je pustinjak, živio samo od isprosjačene hrane, nosio je odjeću od sakupljenih otpadaka, imao je svega tri dijela odjeće, potrebe su mu bile neznatne, uvijek zadovoljan, izbjegavao je društvo, snažan u naporu i u tegobama asketskog života, odan uzvišenim razmatranjima.

Gledajući Pindola Bharadvađu kako tako sjedi, Blaženi izusti ove zanosne riječi (udanam):

Bez pogrde i bez štete,
u redovničkom obuzdanju,
hraneći se umjereno,
u osamljenom boravištu,
u uzvišenom razmatranju
žive sljedbenici budnih.