Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud IV.9: Upasena Vangataputta sutta

Udana IV.9

Upasena Vangataputta sutta
O Upaseni Vangataputi


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U vrijeme kad je Blaženi boravio u Rāđagahi, u Bambusovu gaju, kod svetilišta gdje se hrane vjeverice, redovnik Upaseno Vangataputta se povukao u osamu i tišinu. Tu mu se javi misao: "Dobrobit je za mene da mi je učitelj Blaženi, usavršeni i potpuno budni…, da su moji drugovi u isposničkom životu obdareni vrlinama i ljubaznošću, da sam i ja jedan od onih koji su usavršili te vrline, da sam smiren i sabran,… očvrsnuo prema životu, a i prema smrti".

Blaženi je duhovno shvatio misao redovnika Upasene… i izrazio mu svoju pohvalu ovom izrekom:

Kog život ne satire, taj se ne straši ni smrti.
Kad mudrac shvati smisao svog puta, ne tuguje niti usred jada;
jer za isposnika, kada dokrajči žeđu za životom i kad smiri duh,
sahne i tok rađanja — nema više preporoda.