Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud V.3: Kutthi sutta

Udana V.3

Kutthi sutta
Gubavac


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, u svetilištu gde se hrane veverice. A u to vreme u Rāđagahi je bio i gubavac po imenu Supabuda, jadnik, veliki nesrećnik. I Buda je sedeo okružen velikom grupom ljudi, podučavajući Dhammu. A gubavac Supabuda vide veliku grupu ljudi još izdaleka i pomisli: "Nema sumnje, neko tamo mora da deli hranu. Zašto da ne odem do te velike grupe ljudi, možda i ja dobijem nešto hrane." Zato on priđe toj velikoj grupi ljudi. Onda ugleda Blaženoga kako sedi okružen velikom grupom ljudi, podučavajući Dhammu. Kad to vide postade mu jasno: "Ovde niko ne deli nikakvu hranu. To isposnik Gotama, okružen velikom grupom ljudi, podučava Dhammu. Zašto da i ja ne čujem Dhammu?" Tako on sede sa strane [pomislivši]: "I ja ču da saslušam Dhammu."

Tada se Blaženi, obuhvativši svojom svešću svest čitavog skupa, zapita: "Ko je ovde u stanju da razume Dhammu?" On ugleda gubavca Supabudu kako sedi među ostalima i dok ga je posmatrao javi mu se sledeća misao. "Taj čovek je u stanju da razume Dhammu." Zato, ciljajući na gubavca Supabudu, on održi vrlo detaljan govor, tj. govor o velikodušnosti, o vrlini, o nebesima; on ukaza na nedostatke, degradaciju i kvarenje izazvano trčanjem za čulnim zadovoljstvima i na blagoslove koje donosi uzdržanost. Onda, kada vide da je um gubavca Supabude spreman, prijemčiv, oslobođen prepreka, uzvišen i blistav, održa on govor o Dhammi svojstven Probuđenima tj. o patnji, njenom nastanku, njenom prestanku i putu. I kao što bi čista tkanina, bez ijedne mrlje, upila u sebe boju, na isti način, dok je gubavac Supabuda sedeo na tom mestu, nenatrunjeno, nezamućeno oko Dhamme otvori se u njemu: "Sve što nastane mora i da nestane."

Ugledavši Dhammu, dosegavši Dhammu, saznavši Dhammu, uronivši bez ostatka u Dhammu, otišavši izvan svake sumnje, bez ikakve zbunjenosti, zadobivši neustrašivost i nezavisnost od drugih u pogledu Učiteljeve poruke, ustade on sa svoga mesta i priđe Blaženome. Stavši pred njega i poklonivši mu se, sede on sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, obrati se on Blaženome: "Izvanredno, poštovani gospodine! Izvanredno! Kao da je Blaženi ispravio nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočište u njemu, Dhammi i monaškoj zajednici. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od danas pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"

Onda gubavac Supabuda, pošto je bio upućen, podstaknut, nadahnut i ohrabren govorom Blaženoga o Dhammi, uživajući i odobravajući reči Blaženoga, ustade sa svoga sedišta, pokloni se Blaženome, obiđe ga — tako da mu je ostao sa desne strane — i otide. Ne dugo posle njegovog odlaska napade ga i ubi razbesnela krava sa mladim teletom.

Onda se velika grupa monaha pojavi pred Blaženim i, stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. Dok su tak osedeli, rekoše oni Blaženome: "Gospodine, gubavac po imenu Supabuda, kojeg je Blaženi uputio, podstakao, nadahnuo i ohrabrio govorom o Dhammi, preminuo je. Koje je njegovo buduće odredište? U kojem će se obliku preporoditi? 

"Monasi, gubavac Supabuda je bio mudrac. On je praktikovao Dhammu u skladu sa Dhammom i nije mi dosađivao pitanjima u vezi sa Dhammom. Kad je raskinuo prva tri okova postao je 'onaj koji je ušao u struju', više se ne može roditi na lošem odredištu, sigurno će pre ili kasnije dostići prosvetljenje."

Kad ovo bi izrečeno, jedan od monaha reče Blaženome: "Gospodine, šta beše uzrok, šta beše razlog, zašto je gubavac Supabuda bio takav jadnik, tako veliki nesrećnik?"

"Jednom je, upravo ovde u Rāđagahi, gubavac Supabuda bio sin bogatog zelenaša. I dok je jednom išao u zabavu video je Tagarašikija, utihnulog mudraca, kako prosi hranu. Videvši ga, on pomisli: 'Ko li je ovaj gubavac što se šunja unaokolo?" Otpljunuvši i neučtivo okrećući svoju levu stranu prema Tagarašikiju, utihnulom mudracu, on se udalji. Kao posledica takvog postupka kuvao se u paklu mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina. I onda kao posledica takvog postupka postao je jadnik, tako veliki nesrećnik ovde u Rāđagahi. No, susrevši se sa Dhamom i disciplinom kako ju je tumačio Tathāgata, zadobio je uverenje, vrlinu, znanje, odvraćenost i uvid. Zadobivši uverenje, vrlinu, znanje, odvraćenost i uvid pri susretu sa Dhammom i disciplinom kako ju je tumačio Tathāgata, sada — posle razlaganja tela, posle smrti — ponovo se rodio na dobrom odredištu, u nebu trideset tri boga,. Tu on nadmašuje sve druge bogove i svojom lepotom i svojim sjajem."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Čovek dobrog vida,
naišavši na opasno, preteće mesto,
daće sve od sebe da ga izbegne.
Mudrac, u svome životu,
tako izbegava loše postupke.