Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 5:4

Kumāraka sutta
Dečaci

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je na putu između Sāvatthija i Đetinog gaja jedna grupa dečaka pecala ribe.

Toga jutra Blaženi se obukao, uzeo prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenu do Sāvatthija da prosi hranu. I vide Blaženi na putu između Sāvatthija i Đetinog gaja tu grupu dečaka kako pecaju ribe. Videvši ih, priđe on dečacima, pa im reče: “Dečaci, bojite li se vi patnje? Je li vam bolna patnja?”

“Da, poštovani gospodine, plašimo se patnje. Patnja nam je bolna.”

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Ako se bojite patnje, ako vam je patnja bolna,
ne činite loša dela, ni otvoreno, niti pak potajno.
Ali ako ćete loša dela činiti ili ih činite sada,
za vas slobode od patnje nema, koliko god trčali dalje od nje.”