Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud V.9: Saddayamana sutta

Udana V.9

Saddayamana sutta
Galama


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi lutao zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha. A u to vreme velika grupa mladića kraj puta pravila je veliku galamu. I Blaženi ugleda tu grupu mladića kako prave veliku galamu nedaleko od njega.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Lažni mudraci, obmanuti,
samo reči zbore, ništa drugo,
naklapajući koliko im volja:
Šta ih to vodi i nagoni
oni ne znaju