Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 5:9

Sadhāyamāna sutta
Ismevanje

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi lutao zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha. A u to vreme velika grupa brahmanskih učenika prolazila je nedaleko od Blaženog uz veliku galamu, ismevajući jedni druge.

I vide Blaženi tu veliku grupu brahmanskih učenika kako prolaze nedaleko od njega uz veliku galamu, ismevajući jedni druge.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Lakomislen pod plaštom mudraca, neprimerene reči govori,
šta god da mu na pamet padne, vođen onim što ni sam ne razume.”