Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VI.7: Subhuti sutta

Udana VI.7

Subhuti sutta
O Subhutiju


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Jednoga dana poštovani Subuti sedeo je nedaleko od Blaženoga — nogu prekrštenih, uspravnog tela — u koncentraciju lišene usmerene misli. Blaženi ugleda poštovanog Subutija kako sedi nedaleko od njega — nogu prekrštenih, uspravnog tela — u koncentraciju lišene usmerene misli.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Onaj čije misli su presahle,
dobro obuzdane iznutra,
stišane bez traga —
onaj koji prelazeći tu granicu
posmatra bezoblično,
raskidajući četiri jarma, [1]
taj se više ne preporađa.


Beleška

[1] Videti AN IV:10. [Natrag]