Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 6:7

Subhūti sutta
Subhūti

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je poštovani Subhūti sedeo nedaleko od Blaženog, ukrštenih nogu i uspravnog trupa, dostigavši koncentraciju bez ikakvih misli.

A Blaženi vide poštovanog Subhūtija kako sedi nedaleko od Blaženog, ukrštenih nogu i uspravnog trupa, dostigavši koncentraciju bez ikakvih misli.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Onaj koji je razvejao požudne misli,
potpuno ih u sebi sasekao, bez ostatka,
i skinuvši omču, ugledao bezoblično,[1]
takav se, raskinuvši četiri okova,[2] više ne preporađa.


Beleške

[1] Nibbānu
[2] Čulna želja, bivanje (bhāva), gledišta i neznanje. Videti AN 4:10.