Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.10: Udena sutta

Udana VII.10

Udena sutta
O kralju Udeni


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je zgodom Blaženi boravio u Kosambiju, u manastiru Gosite. U to vreme su unutrašnji delovi kraljevskog parka kralja Udene bili izgoreli i pri tome je 500 žena, na čelu sa Savamati, stradalo.

Onda u rano jutro velika grupa monaha, obukavši svoje ogrtače i noseći u ruci svoje zdele, otide u Kosambi da prose hranu. Pošto su sakupili hranu u Kosambiju, posle obroka, vratiše se iz prošnje i otidoše do Blaženoga, pa pošto su mu se poklonili tri puta, sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, rekoše oni Blaženome: "Gospodine, "Unutrašnji delovi kraljevskog parka kralja Udene su izgoreli i pri tome je 500 žena, na čelu sa Savamati, stradalo. kakvo je odredište ovih nezaređenih sledbenica? Kakav je njihovo budući put?

"Monasi, među tim nezaređenim sledbenicama bilo je onih koje su već ušle u struju, bilo je jednom povratnika i ne-povratnika. Ni u jednom slučaju smrt ovih nezaređenih sledbenica neće ostati bez svog ploda."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Onome ko je zaslepljen iluzijom,
ovaj svet čini se kao da je dovoljan.
Onome ko je opsednut željom za sticanjem,
nepromišljenome,
uronjenome u mrak,
on se čini večnim,
ali za onoga ko vidi,
ništa ne postoji.