Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 7:10

Udena sutta
Kralj Udena

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Kosambija, u Ghositinom parku. U tom vreme, dok je kralj Udena boravio u parku, unutrašnji deo njegove palate je izgoreo u požaru, a sa njim i pet stotina žena, na čelu sa kraljicom Sāmāvatī.

Jednoga jutra grupa monaha se obukla, uzeše svaki svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenuše do Kosambija da prose hranu. I pošto su prošli Kosambi i vratili se iz prošenja hrane, posle obroka, otidoše oni do Blaženog. Kad su stigli, pokloniše mu se i sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako rekoše Blaženom: “Dok je kralj Udena boravio u parku, unutrašnji deo njegove palate je izgoreo u požaru, a sa njim i pet stotina žena, na čelu sa kraljicom Sāmāvatī. Poštovani gospodine, koje je odredište tim nezaređenim sledbenicama, koje je njihovo buduće stanje?”

“Monasi, među tim nezaređenim sledbenicama ima onih koje su ušle u tok, koje su jednom povratnice, koje su nepovratnice – nijedna od njih nije umrla, a da nije dostigla neki plod.”

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Obmanom sputan svet čini se lepim
budali vezanošću savladanoj, tamom okruženoj;
njemu svet izgleda kao večan, iako u njemu ničeg nema
za šta bi se čvrsto uhvatio.”