Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udana 7:2

Dutiyalakuṇḍakabhaddiya sutta
Patuljak Bhadija (2)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. U isto vreme je poštovani Sāriputta, smatrajući da je poštovanom Patuljku Bhaddiyi još uvek potrebna poduka, svojim govorom o Dhammi na različite načine ga upućivao, podsticao, nadahnjivao i ohrabrivao.

I vide Blaženi kako poštovani Sāriputta, smatrajući da je poštovanom Patuljku Bhaddiyi još uvek potrebna poduka, svojim govorom o Dhammi na različite načine ga upućuje, podstiče, nadahnjuje i ohrabruje.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Preseče krug žudnji i iz njega izađe;
k’o presušen potok što više ne teče.
Prelomljen, točak se više ne kotrlja,
i jedino to jeste kraj patnje.”