Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.2: Bhaddiya sutta

Udana VII.2

Bhaddiya sutta
O patuljku Bhadiji (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme poštovani Sāriputta je govorom o Dhammi na razne načine upućivao, podsticao, inspirisao i ohrabrivao poštovanog patuljka Bhadiju, smatrajući da još ima dosta da uči.

I Blaženi vide kako poštovani Sāriputta govorom o Dhammi na razne načine upućuje, podstiče, inspiriše i ohrabruje poštovanog patuljka Bhadiju, smatrajući da još ima dosta da uči.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

On je raskinuo krug,
dosegao slobodu od želje.
Presušen potok ne teče više.
Točak slomljen, više se ne okreće.
Zato, samo to jeste patnji kraj.


Videti takođe: Ud VII:1