Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.3: Kamesu satta sutta

Udana VII.3

Kamesu satta sutta
Vezani za čulna zadovoljstva (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme većina ljudi u Sāvatthiju bili su preterano vezani za čulna zadovoljstva. Živeli su ushićeni čulnim zadovoljstvima, naviknuti na njih, zavedeni njima, zauzdani i potpuno uronjeni u njih. Onda rano ujutro velika grupa monaha, obukavši svoje ogrtače i ponevši posude za hranu, otide do Sāvatthija u prošenje hrane. isprosivši hranu u Sāvatthiju, pošto su jeli, vratiše se i odoše do Blaženog: "Većina ljudi u Sāvatthiju je preterano vezana za čulna zadovoljstva. Žive ushićeni čulnim zadovoljstvima, naviknuti na njih, zavedeni njima, zauzdani i potpuno uronjeni u njih."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Vezivati se za čulna zadovoljstva, za veze čula,
ne uviđati ništa loše u tom okovu,
nikada oni sapeti tim okovom
bujicu preći neće, tako moćnu i široku.


Videti takođe: Ud VII:4