Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.4: Kamesu satta sutta

Udana VII.4

Kamesu satta sutta
Vezani za čulna zadovoljstva (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme većina ljudi u Sāvatthiju bili su preterano vezani za čulna zadovoljstva. Živeli su ushićeni čulnim zadovoljstvima, naviknuti na njih, zavedeni njima, zauzdani i potpuno uronjeni u njih. Onda rano ujutro Blaženi, obukavši svoj ogrtač i ponevši posudu za hranu, otide do Sāvatthija u prošenje hrane. On vide da je većina ljudi u Sāvatthiju preterano vezana za čulna zadovoljstva, da žive ushićeni čulnim zadovoljstvima, naviknuti na njih, zavedeni njima, zauzdani i potpuno uronjeni u njih."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Zaslepljeni senzualnošću
prekriveni mrežom,
obavijenom velom želje,
sputani okovom nesmotrenosti
poput ribe na udici,
idu oni ka starosti i smrti,
k'o što tele sisanče juri svojoj majci.


Videti takođe: Ud VII:3