Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 7:7

Papañćakhaya sutta
Iskorenjivanje opsednutosti

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tom prilikom je Blaženi sedeo i razmatrao opsednutosti u sebi koje je napustio.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Na onoga u kojem nema ni opsednutosti, ni uporišta,
ko je nadišao i stegu i prepreke,
na takvog mudraca, što kroči žeđi oslobođen,
ni bogovi u svetu ovome ne gledaju sa visine.”