Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.7: Nagasamalo sutta

Udana VII.7

Nagasamalo sutta
O Nagasamali


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je zgodom Blaženi putovao zemljom Kosala, a redovnik Nagasamalo mu je bio pratilac. Dok su tako putovali, redovnik Nagasamalo opazi da se na jednom mjestu put razdvaja, pa reče Blaženome:

— Ovo je, gospodine, put koji treba da slijedimo.

Ali Blaženi odgovori (pokazujući u drugom smjeru):

— Ovo je, Nagasamalo, put koji treba da slijedimo. . .

(Konačno, kad se nisu mogli sporazumjeti) Nagasamalo odloži na zemlju učiteljev ogrtač i prosjačku zdjelu, pa reče:

— Evo ti, gospodine, tvoj ogrtač i zdjela! – i otiđe svojim putem.

Dogodilo se međutim, dok je Nagasamalo tako išao dalje, da su ga napali razbojnici, premlatili ga, razbili mu zdjelu i razderali ogrtač. Tako poderan, s razbijenom zdjelom, Nagasamalo se vrati da stigne Blaženoga, pa ga pozdravi, sjedne pored njega i reče šta mu se dogodilo.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kad mudrac krene skupa s neznalicom,
pa vidi da taj krivim putem skreće,
napušta ga kao što se kloni vode
roda othranjena mlijekom.