Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.9: Udapana sutta

Udana VII.9

Udapana sutta
Izvor


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je zgodom Blaženi boravio među plemenom Malana, zajedno sa velikom grupom monaha, i stigao do bramanskog sela po imenu Thuna. Bramani domaćini u Thuni dočuše ovako: "Gotama, asketa iz plemena Sakja, boravi među plemenom Malana, zajedno sa velikom grupom monaha, i stigao je u Thunu." Zato oni izvor do vrha napuniše travom i granjem [ovako razmišljajući]: "Ne dopustimo da ovi do glave obrijani askete koriste našu vodu za piće."

Onda Blaženi siđe sa puta, ode do jednog drveza i tu sede na mesto koje su mu već bili pripremili. Pošto je seo, obrati se on poštovanom Ānandi: "Hajde, Ānanda, donesi mi malo vode za piće."

Na ovo poštovani Ānanda odgovori: "Upravo malopre domaćini iz Thune izvor do vrha napuniše travom i granjem [ovako razmišljajući]: 'Ne dopustimo da ovi do glave obrijani askete koriste našu vodu za piće'."

Po drugi put reče Blaženi Ānandi: "Hajde, Ānanda, donesi mi malo vode za piće."

Po drugi put poštovani Ānanda odgovori: "Upravo malopre domaćini iz Thune izvor do vrha napuniše travom i granjem [ovako razmišljajući]: 'Ne dopustimo da ovi do glave obrijani askete koriste našu vodu za piće'."

Po treći put reče Blaženi Ānandi: "Hajde, Ānanda, donesi mi malo vode za piće."

"Kako vi kažete, gospodine", odgovori poštovani Ānanda i uzevši posudu otide do izvora. Dok mu se približavao, on izbaci svu travu i granje iz sebe i sada je stajao ispunjen do vrha — iz njega je tekla bistra, čista, svetlucava voda. Na to poštovani Ānanda pomisli: "Nije li ovo neverovatno! Nije li ovo čudesno! Kako je velika Tathāgatina snaga! Kako je velika njegova moć! Dok sam se približavao izvoru, on izbaci svu travu i granje iz sebe i sada je stajao ispunjen do vrha — iz njega je tekla bistra, čista, svetlucava voda. "

Zahvativši vodu za piće u svoju posudu, krete on nazad do Blaženoga i kad stiže ovako reče: "Kako je to neverovatno, gospodine! Kako je to čudesno! Kako je velika Tathāgatina snaga! Kako je velika njegova moć! Dok sam se približavao izvoru, on izbaci svu travu i granje iz sebe i sada je stajao ispunjen do vrha — iz njega je tekla bistra, čista, svetlucava voda. Neka ispije ovu vodu Blaženi! Neka ispije ovu vodu Takodošavši!"

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kakva je potreba za izvorom
ako je voda posvuda?
Iščupavši želju zajedno sa korenom
Za čim bismo mogli da tragamo unaokolo?