Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udana VIII.3

Nibbāna sutta
Potpuno oslobođenje (3)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme Blaženi je upućivao, podsticao, bodrio i ohrabrivao monahe svojim govorima o Dhammi, čija je tema bilo oslobađanje. Monasi — prijemčivi, pažljivi, potpuno skoncentrisani — slušali su govor o Dhammi.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Postoji, monasi, nerođeno, nenastalo, nenačinjeno i neuslovljeno. Kada ne bi postojalo nerođeno, nenastalo, nenačinjeno i neuslovljeno, ne bi se moglo uvideti izbavljenje iz rođenog, nastalog, načinjenog i uslovljenog. Ali upravo zato što postoji nerođeno, nenastalo, nenačinjeno i neuslovljeno, moguće je uvideti izbavljenje iz rođenog, nastalog, načinjenog i uslovljenog.


Videti takođe: Ud VIII:1; Ud VIII:2; Ud VIII:4.