Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 8:7

Dvidhāpatha sutta
Raskršće

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi lutao zemljom Kosala, idući glavnim putem, a poštovani Nāgasamāla mu je bio lični pratilac. I vide poštovani Nāgasamāla da se na jednom mestu put račva, pa reče Blaženome: „Blaženi, ovo je put, njime treba da idemo.“

Čuvši to, Blaženi odgovori poštovanom Nāgasamāli: „Ne, Nāgasamāla, ovo je put, njime treba da idemo.“

Po drugi put… Po treći put poštovani Nāgasamāla reče Blaženome: „Blaženi, ovo je put, njime treba da idemo.“ Po treći put Blaženi odgovori poštovanom Nāgasamāli: „Ne, Nāgasamāla, ovo je put, njime treba da idemo.“

Na to poštovani Nāgasamāla na licu mesta odloži prosjačku zdelu i ogrtač Blaženog na zemlju: „Evo, poštovani gopodine, zdela i ogrtač Blaženog“ i ode.

I idući tim putem, dogodilo se da poštovani Nāgasamāla naiđe na razbojnike, koji ga izudaraše šakama i nogama, razbiše mu zdelu i pocepaše ogrtač. Onda poštovani Nāgasamāla sa razbijenom zdelom i posepanim ogrtačen dođe do Blaženog. Kad je stigao, pokloni se Blaženom, pa sede sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako reče Blaženom: „Poštovani gospodine, idući onim putem, naiđoh na razbojnike, koji su me izudarali šakama i nogama, razbili mi zdelu i pocepali ogrtač.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute reči:

Putujući zajedno, pomešan,
sa nekim ko ne zna, znalac
shvativši da je ta osoba loša,
napusti je, k’o mlada čaplja močvaru.