Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 8:8

Visākha sutta
Visākha

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Istočnom parku, u palati Migārine majke. U isto vreme je Visākhina unuka, draga i ljupka, bila preminula. Onda u ranu zoru Visākha, Migārina majka, mokre odeće i kose, dođe do Blaženog, pokloni se pa sede sa strane. Dok je tako sedela sa strane, Blaženi joj reče: „Otkuda ideš, Visākha, tako mokre odeće i kose, zašto si u ranu zoru došla ovamo? Želiš li, Visākha, onoliko dece i unuka koliko je ljudi u Sāvathiju?“ – „Želela bih, Blaženi, onoliko dece i unuka koliko je ljudi u Sāvathiju.“

„Ali koliko ljudi, Visākha, svakoga dana umre u Sāvatthiju?“ – „Deset ljudi, Blaženi, svakoga dana umre u Sāvatthiju. Devet ljudi… Osam… Sedam… Šest… Pet… Četiri… Tri… Dva čoveka, Blaženi, svakoga dana umre u Sāvatthiju. Jedan čovek, Blaženi, svakoga dana umre u Sāvatthiju. Nema dana da neko ne umre u Sāvatthiju.“

„Pa šta onda misliš, Visākha, da li bi ikada bila bez mokre odeće i kose?“

„Sigurno da ne, poštovani gospodine. Onda, bolje da nemam toliko dece i unuka!“

„Za one koji imaju stotinu voljenih, Visākha, za njih postoji stotinu patnji. Za one koji imaju devedeset voljenih, Visākha, za njih postoji devedeset patnji. Za one koji imaju osamdeset… sedamdeset… šezdeset… pedeset… četrdeset… trideset… dvadeset… deset… devet… osam… sedam… šest… pet… četiri… tri… dva… Za one koji imaju jednog voljenog, Visākha, za njih postoji jedna patnja. Za one koji nemaju voljenih, Visākha, za njih ne postoji patnja. Takvi su, kažem, oslobođeni tuge, grozničavosti i naricanja.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute reči:

“Kakva god da su tuga i naricanje.
i mnoge druge patnje u svetu ovome,
sve one iz voljenog izviru,
bez voljenog one ne nastaju.

Zato su srećni i bez suza oni
bez veza ljubavi za bilo čim na svetu.
I zato ko želi ono što je bez tuge i groznice,
neka ne gaji ljubav za bilo šta na svetu ovome.”