Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VIII.8: Visakha sutta

Udana VIII.8

Visakha sutta
O Visakhi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Istočnom manastiru, u palati Migarine majke. U to vreme umro je voljeni unuk Visake, Migarinoj majci. I Visaka, Migarina majka — odeće pokvašene, kose pokvašene — otide do Blaženoga u sred dana i stigavši, poklonivši mu se, sede sa strane. Dok je tako sedela sa strane Blaženi joj reče: "Zašto si došla ovamo, Visaka — odeće pokvašene, kose pokvašene — u sred dana."

Kad ovo bi rečeno, on odgovori Blaženom: "Moj voljeni unuk je umro. Zato sam došla ovamo — odeće pokvašene, kose pokvašene — u sred dana."

"Visaka, da li bi volela da imaš onoliko dece i unuka koliko je ljudi u Sāvatthiju?"

"Da, gospodine, volela bih da imam onoliko dece i unuka koliko je ljudi u Sāvatthiju"

"Ali koliko ljudi umre u Sāvatthiju svakoga dana?"

"Nekada deset ljudi umre u Sāvatthiju svakoga dana, nekad devet… osam… sedam… šest… pet… četiri… tri… dva… Nekad samo jedna osoba umre u Sāvatthiju svakoga dana."

"Pa šta misliš, Visaka, da li ikada mogla da ostaneš odeće nepokvašene, kose nepokvašene?"

"Ne, gospodine. A pogotovo imajući onoliko dece i unuka koliko je ljudi u Sāvatthiju."

"Visaka, oni koji imaju stotinu sebi dragih imaju stotinu patnji. Oni koji imaju devedeset sebi dragih imaju devedeset patnji. Oni koji imaju osamdeset… sedamdeset… šezdeset… pedeset… četrdeset… trideset… dvadeset… deset… devet… osam… sedam… šest… pet… četiri… tri… dva… Oni koji imaju samo jednog dragog imaju samo jednu patnju. Za one koji nemaju nikog dragog nema ni patnje. Oni su, kažem ti, oslobođeni tuge, oslobođeni prljanja, oslobođeni jadikovki"

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Tuga, jadikovka,
mnoge vrste patnji u svetu ovom
postoje zahvaljujući nečemu dragom.
One ne postoje kad ničeg dragog nema.
I tako blaženi i tugom neopterećeni
jesu oni za koje ništa
na ovome svetu nigde drago nije.
Zato, onaj ko teži da bude neuprljan i bez patnje
ne treba da bilo šta na ovom svetu
sebi dragim učini.