Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 16

Ćetokhila sutta
Požari u srcu

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat thī ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, poštovani gospodine,” odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:
 2. „Monasi, za onog monaha koji nije ugasio pet požara u srcu i nije raskinuo pet okova u srcu nemogući su rast, zrelost i ispunjenje u ovojm učenju i pravilima.217
 3. A kojih je to, monasi, pet požara u srcu koje nije ugasio? Tako je monah sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Učitelja, i otuda njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi požar u srcu koji nije ugasio.
 4. I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Dhammu218… Pošto njegov um nije sklon marljivosti… to je drugi požar u srcu koji nije ugasio.
 5. I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u sanghu… Pošto njegov um nije sklon marljivosti… to je treći požar u srcu koji nije ugasio.
 6. I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u vežbanje… Pošto njegov um nije sklon marljivosti… to je četvrti požar u srcu koji nije ugasio.
 7. I opet, monah je besan i nezadovoljan svojim saputnicima u svetačkom životu, ogorčen i neosetljiv prema njima, i otuda njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti požar u srcu koji nije ugasio.

To je pet požara u srcu koje on nije ugasio.

 1. A kojih je to, monasi, pet okova u srcu koje nije raskinuo? Tako monah nije oslobođen strasti, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za zadovoljstvima čula, i otuda njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi okov u srcu koji nije raskinuo.
 2. I opet, monah nije oslobođen strasti, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za telom…219 Pošto njegov um nije sklon marljivosti… to je drugi okov u srcu koji nije raskinuo.
 3. I opet, monah nije oslobođen strasti, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za oblikom… Pošto njegov um nije sklon marljivosti… to je treći okov u srcu koji nije raskinuo.
 4. I opet, monah jede koliko želi sve dok mu stomak nije prepun i prepušta se zadovoljstvima spavanja, lenčarenja i dremanja… Pošto njegov um nije sklon marljivosti… to je četvrti okov u srcu koji nije raskinuo.
 5. I opet, monah živi svetačkim životom u težnji za nekim božanskim svetom ovako: ‘Pomoću ove vrline, rituala, asketizma ili svetačkog života postaću [veliko] božanstvo ili neko [manje] božanstvo’, i otuda njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um nije sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti okov u srcu koji nije raskinuo.

To je pet okova u srcu koje on nije raskinuo.

 1. Monasi, za onog monaha koji nije ugasio pet požara u srcu i nije raskinuo pet okova u srcu nemogući su rast, zrelost i ispunjenje u ovom učenju i pravilima.
 2. Monasi, za onog monaha koji jeste ugasio pet požara u srcu i raskinuo pet okova u srcu mogući su rast, zrelost i ispunjenje u ovom učenju i pravilima.
 3. A kojih je to, monasi, pet požara u srcu koje je ugasio? Tako monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Učitelja, i otuda njegov um jeste sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um jeste sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi požar u srcu koji je ugasio.
 4. I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Dhammu… Pošto njegov um jeste sklon marljivosti… to je drugi požar u srcu koji je ugasio.
 5. I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u sanghu… Pošto njegov um jeste sklon marljivosti… to je treći požar u srcu koji je ugasio.
 6. I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u vežbanje… Pošto njegov um jeste sklon marljivosti… to je četvrti požar u srcu koji je ugasio.
 7. I opet, monah nije besan i nezadovoljan svojim saputnicima u svetačkom životu, nije ogorčen i neosetljiv prema njima, i otuda njegov um jeste sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um jeste sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti požar u srcu koji je ugasio.

To je pet požara u srcu koje je on ugasio.

 1. A kojih je to, monasi, pet okova u srcu koje je raskinuo? Tako je monah oslobođen strasti, želje, privrženosti, žeđi, groznice i želje za zadovoljstvima čula, i otuda njegov um jeste sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um jeste sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi okov u srcu koji je raskinuo.
 2. I opet, monah je oslobođen strasti, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za telom… Pošto njegov um jeste sklon marljivosti… to je drugi okov u srcu koji je raskinuo.
 3. I opet, monah je oslobođen strasti, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za oblikom… Pošto njegov um jeste sklon marljivosti… to je treći okov u srcu koji je raskinuo.
 4. I opet, monah ne jede koliko želi, sve dok mu stomak nije prepun i ne prepušta se zadovoljstvima spavanja, lenčarenja i dremanja… Pošto njegov um jeste sklon marljivosti… to je četvrti okov u srcu koji je raskinuo.
 5. I opet, monah ne živi svetačkim životom u težnji za nekim božanskim svetom ovako: ‘Pomoću ove vrline ili rituala ili asketizma ili svetačkog života postaću [veliko] božanstvo ili neko [manje] božanstvo’, i otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um jeste sklon marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti okov u srcu koji je raskinuo.

To je pet okova u srcu koje je on raskinuo.

 1. Monasi, za onog monaha koji jeste ugasio pet požara u srcu i raskinuo pet okova u srcu mogući su rast, zrelost i ispunjenje u ovom učenju i pravilima.
 2. On razvija osnovu duhovne moći, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući revnosti i odlučnom nastojanju; on razvija osnovu duhovne moći, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući energiji i odlučnom nastojanju; on razvija osnovu duhovne moći, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući [čistoti] uma i odlučnom nastojanju; on razvija osnovu duhovne moći, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući istraživanju i odlučnom nastojanju. I entuzijazam je peti.220
 3. Monah koji poseduje ovih petnaest elemenata, uključujući i entuzijazam, sposoban je za proboj, sposoban je za probuđenje, sposoban je da dostigne najvišu sigurnost od ropstva.221

Zamislite da postoji kokoška sa osam, deset ili dvanaest jaja, koja ih je pokrila, grejala i negovala kako treba. Čak i ako ne poželi: ‘Oh, kad bi moji pilići probili ljusku svojim kandžama i kljunom i bezbedno se izlegli!’, ipak su pilići u stanju da probiju ljusku svojim kandžama i kljunom i bezbedno se izlegu.222 Isto tako, monah koji poseduje petnaest elemenata, uključujući i entuzijazam, sposoban je za proboj, sposoban je za probuđenje, sposoban je da dostigne najvišu sigurnost od ropstva.

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.


Beleške

217 MA objašnjava ćetokhila, ovde prevedeno kao „požari u srcu”, kao krutost, pustoš ili đubre u umu. Komentar objašnjava i vinibandha kao nešto što vezuje um, steže ga poput pesnice; otuda „okovi u srcu”. Prvo se, kao što će se videti, sastoji od četiri vrste sumnje i jedne vrste mržnje, a drugo od pet varijeteta pohlepe.
218 MA objašnjava ovde „Dhamma” kao tekstualno učenje i pronicanje u puteve, plodove i nibbānu. Dhamma se kao praksa spominje posebno malo niže kao vežbanje (sikkhā) – to jest, trostruki trening u vrlini, koncentraciji i mudrosti.
219 „Telo” je ovde njegovo sopstveno, dok „oblik” malo niže jesu spoljašnji oblici, tela drugih.
220 Četiri osnove duhovne snage (iddhipāda) uključene su među trideset sedam pomoći za probuđenje; one su specijalna osnova za pet nižih vrsta neposrednog znanja (abhiññā). Prema MA, entuzijazam (ussoḷhi) je energija, koju treba primeniti svuda.
221 Ovih petnaest elemenata jeste napuštanje pet požara u srcu, napuštanje pet okova i pet upravo pomenutih osnova. „Najviša sigurnost od ropstva” (anuttara yogakkhema) jeste stanje arahanta, kao u MN 1.27.
222 Ovo poređenje ponovo se javlja u MN 53.19–22 u vezi sa učenikovim probojem do tri vrste istinskog znanja (teviđđā).