Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.21: Dasabala sutta

Samyutta nikāya XII.21

Dasabala sutta
Deset snaga (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, posedujući deset snaga i četiri osnove za samopouzdanja, Tathāgata zauzima mesto bika predvodnika, u zajednicama se oglašava lavljim rikom i brahma-točak pokreće ovako [1]: 'Takav je oblik, takav je nastanak oblika, takav je nestanak oblika; takav je osećaj, takav je nastanak osećaja, takav je nestanak osećaja; takav je opažaj, takav je nastanak opažaja, takav je nestanak opažaja; takvi su mentalni obrasci, takav je nastanak mentalnih obrazaca, takav je nestanak mentalnih obrazaca; takva je svest, takav je nastanak svesti, takav je nestanak svesti. [2] Tako, kad ovo postoji i to nastaje; sa nastankom ovoga i ono nastaje. Kad ovo ne postoji i to ne nastaje; sa nestankom ovoga i ono nestaje. To znači, sa neznanjem kao uslovom, monasi, [nastaju] mentalni obrasci; sa mentalnim obrascima kao uslovom svest; sa svešću kao uslovom ime-i-lik; sa imenom-i-likom kao uslovom šest područja čula; sa šest područja čula kao uslovom kontakt; sa kontaktom kao uslovom osećaj; sa osećajem kao uslovom žudnja; sa žudnjom kao uslovom vezivanje, sa vezanošću kao uslovom postojanje, sa postojanjem kao uslovom rođenje), sa rođenjem kao uslovom nastaju starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj. To je poreklo čitavog ovog okeana patnje. Ali sa potpunim nestankom neznanja sledi i nestanak mentalnih obrazaca; sa nestankom mentalnih obrazaca nestanak svesti, sa nestankom svesti nestanak imena-i-lika; sa nestankom imena-i-lika nestanak šest područja čula; sa nestankom šest područja čula nestanak kontakta; sa nestankom kontakta nestanak osećaja; sa nestankom osećaja nestanak žudnje; sa nestankom žudnje nestanak vezanosti; sa nestankom vezanosti nestanak postojanja; sa nestankom postojanja nestanak rođenja; sa nestankom rođenja nestaju starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj. Tako nestaje čitav ovaj okean patnje.


Beleške

[1] Komentar pojam brahma objašnjava kao settha, uttama, "najbolje, najviše", i opisuje brahma-točak kao pročišćeni točak Dhamme (visuddhadhammacakka). On je dvostruki, kao znanje pronicanja (pativedhañāna) i znanje podučavanja (desanañāna). Prvo znanje proističe iz mudrosti i Budi donosi uvid u četiri plemenite istine; drugo potiče od saosećanja i omogućuje mu da podučava na takav način da njegovi učenici stignu do cilja. Znanje pronicanja je transcendentno (lokuttara), a znanje podučavanja ovozemaljsko (lokiya). [Natrag]

[2] Ova standardna formula o pet sastojaka bića može se naći i u SN XII:23, SN XXII.78, SN XXII:89 i SN XXII:101. Takođe se pojavljuje u Satipatthana sutti. Nastanak (samudaya) i prestanak (atthangama) sastojaka bića objašnjen je sa stanovišta dijahrone uslovljenosti u SN XXII:5, a sa stanovišta sinhronijske uslovljenosti u SN XXII:56 i SN XXII:57. [Natrag]