Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IX.45: Ubhatobhaga sutta

Anguttara nikāya IX.45

Ubhatobhaga sutta
Izbavljen na oba načina


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


[Udayin:] "'Izbavljen na oba načina, izbavljen na oba načina', rečeno je. U kom smislu je Blaženi nekoga opisao kao izbavljenog na oba načina?"

[Ānanda:] "Ima slučajeva, prijatelju, kada monah, obuzdanih čula, oslobođen štetnih svojstava, uđe i boravi u prvom zadubljenju (đhana): ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz osame, praćeni zamišljanjem i razmišljanjem. On je živi svedok svega što se tu javlja i on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog na oba načina.

Sem toga, sa smirivanjem zamišljanja i razmišljanja, ulazi on i boravi u drugom zadubljenju… trećem zadubljenju… četvrtom zadubljenju … sferi beskrajnog prostora… sferi bezgranične svesti… sferi ništavila… sferi ni opažanja ni neopažanja. On je živi svedok svega što se tu javlja i on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog na oba načina.

Sem toga, potpunim nadilaženjem sfere ni opažanja ni neopažanja, ulazi on i boravi u sferi prestanka opažaja i osećaja. On je živi svedok svega što se tu javlja i on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog na oba načina.


Videti takođe: AN IX:43; AN IX:44