Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.4: Suddhatthaka sutta

Sutta nipata IV.4

Suddhatthaka sutta
Čist


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


"Vidim čisto, vrhovno, lišeno bolesti.
Nije nečija čistota u vezi sa onim
što je ta osoba videla." [1]

Razumevši tako, saznavši "vrhovno"
i ostajući usredsređeni na čistotu,
udaljavamo se od pogrešnog shvatanja.
Ako je čistota naša u vezi sa onim što smo videli,
ili ako se patnja iskorenjuje
zahvaljujući tome što nešto znamo,
tada osoba puna naslaga biva pročišćena
u vezi sa nečim drugim, [2]
ali stav njen otkriva da tu nije kraj.

Nijedan braman [3] ne kaže
da čistota dolazi u vezi sa bilo čim drugim.
Neukaljan ičim što vidi, čuje, oseća
pravilima ili ritualima
zaslugom ili zlodelom,
ne stvarajući bilo šta ovde,
on napušta to što je obujmio,
on napušta sopstvo.

Napuštajući to što je prvo,
oni zavise od onoga što je sledeće. [4]

Sledeći to što pažnju odvlači,
oni ne prelazi preko prijanjanja.
Grli i odbacuje — poput majmuna što pušta granu
da bi dohvatio drugu —
onaj ko vežba sasvim sam, penje se i pada,
upecavši se na opaženo.
Ali onaj ko jasno zna vedama [5]
zahvaljujući,
ko susreo je Dhammu,
onaj sa dubokim uvidom,
taj se ne penje i ne pada.

On nema neprijatelja [6] u pogledu svih stvari
što se vide, čuju, osećaju.
Ko bi i šta, moglo da ga u svoju shemu smesti
na ovome svetu? — njega koji tako gleda na svet,
koji se kreće tako otvoren. [7]

Oni ne preklinju, ne žude,
ne objavljuju "krajnju čistotu".
Razvezujući čvrsti čvor želje,
oni ne stvaraju novu žeđ za bilo čime
na čitavom svetu ovom.

Braman otišavši izvan svake teritorije [8]

nema ničega za čim bi
— upoznavši ga ili videvši — žudeo.
Bez privlačnosti, i bez neprivlačnosti, [9]

ničega on nema ovde
za čim bi posegao kao za vrhovnim.


Beleške

[1] Drevno indijsko verovanje, koje seže unazad do Veda, bilo je da pogled na određene stvari ili bića pročišćava. Tako "u vezi sa onim što je ta osoba videla" znači da je čistota došla zahvaljujući onome što je viđeno i da se nečija čistota meri u skladu sa čistotom onoga što se vidi. Ovo verovanje preživelo je do danas u praksi darshan. [Natrag]

[2] Drugim rečima, ako bi čistota bila jednostavno stvar viđenja ili znanja nečega. mogli bismo da budemo čisti u tom smislu, a da još uvek imamo naslage (= nečistoće), a to ne bi bila istinska čistota. [Natrag]

[3] "Braman" u budističkom značenju reči, tj. osoba iz bilo koje kaste, ali koja je postala arahantt. [Natrag]

[4] Napuštajući jednog učitelja i odlazeći do drugog; napuštajući jedno učenje i priklanjajući se drugom. Ova rečenica može se takođe odnositi na sklonost uma da napušta jednu želju i juri ka drugoj. [Natrag]

[5] Vede — Kao što je prethodno reč "braman" upotrebljena u budističkom značenju, ovde je reči veda dato budističko značenje. Prema Komentaru, u ovo kontekstu ona označava znanje koje prati četiri transcendentna puta: put ulaska u struju, jednom-povratnika, ne-povratnika i arahanta. [Natrag]

[6] Neprijatelji ovde su vojske Mare — svi štetni mentalni sadržaji. Detaljniji popis Marine Vojske videti u Sn III:2. [Natrag]

[7] "Otvoren" ovde znači nemati um zamagljen žudnjom, mržnjom i neznanjem. Ova slika upotrebljena je u Ud V:5. Ovo je suprotnost slici koja je razmotrena u belešci 1 uz Sn IV:2. Alternativno značenje ovde bi moglo biti: imati otvorene oči. [Natrag]

[8] "Territorije" = deset okova (samyojana) i sedam prikrivenih sklonosti (anusaya). [Natrag]

[9] "Privlačnost" = čulna zadovoljstva; "neprivlačnost" = jhana stanja koja donose osećaj neprivlačnosti prema čulnim zadovoljstvima. [Natrag]


Videti takođe: MN 24