Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 4:10

Sāriputtaupasama sutta
Sāriputtino smirenje

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je nedaleko od Blaženog, ukrštenih nogu i uspravnog tela, sedeo poštovani Sāriputta, promišljajući svoje smirenje.

I vide Blaženi kako nedaleko od njega, ukrštenih nogu i uspravnog tela, sedi poštovani Sāriputta, promišljajući svoje smirenje.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Monah čiji je um ispunjen mirom, svaka žudnja presečena,
svako preporađanje iskorenjeno, slobodu od Māre osvojio je.”


Videti takođe: Ud 4:7.