Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud IV.10: Satiputta sutta

Udana IV.10

Satiputta sutta
O Sāriputti (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Jednoga dana poštovani Sāriputta sedeo je nedaleko od Blaženoga — nogu prekrštenih, uspravnog tela — posmatrajući spokoj u sebi. Blaženi ugleda poštovanog Sāriputtu kako sedi nedaleko od njega — nogu prekrštenih, uspravnog tela — kako posmatra spokoj u sebi.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Za monaha čiji um je smiren, spokojan,
čijia je vezanost za rođenje prekinuta,
novih rođenja i preporađanja više nema.
Oslobođen je on Marinih okova.


Videti takođe: Ud IV:7.