Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 6:5

Dutiyanānātitthiya sutta
Sledbenici drugih tradicija (2)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tom prilikom je u Sāvatthiju boravilo i mnoštvo asketa, brahmana i isposnika drugih tradicija, sa različitim nazorima, različitim uverenjima, različitim naklonostima, oslanjajući se na različita gledišta.

Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “ niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.”

I tako su se svađali i prepirali, bili duboko podeljeni, ranjavali jedni druge rečima kao bodežima, govoreći: “Ovakva je Istina, nije takva Istina; nije takva Istina, ovakva je istina!”

A jednoga jutra grupa monaha se obukla, uzeše svaki svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenuše do Sāvatthija da prose hranu. I pošto su prošli Sāvatthi i vratili se iz prošenja hrane, posle obroka, otidoše oni do Blaženog. Kad su stigli, pokloniše mu se i sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako rekoše Blaženom:

„Poštovani gospodine, ovde je mnoštvo asketa, brahmana i isposnika drugih tradicija, sa različitim nazorima, različitim uverenjima, različitim naklonostima, oslanjaju se na različita gledišta. Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ I tako se svađaju i prepiru, duboko su podeljeni, ranjavaju jedni druge rečima kao bodežima, govoreći: “Ovakva je Istina, nije takva Istina; nije takva Istina, ovakva je istina!”

“Monasi, isposnici drugih tradicija su slepi, bez očiju; oni ne znaju šta je dobro, ne znaju šta nije dobro, ne znaju šta je Istina, ne znaju šta nije Istina. I pošto ne znaju šta je dobro, ne znaju šta nije dobro, ne znaju šta je Istina, ne znaju šta nije Istina, svađaju se i prepiru, duboko su podeljeni, ranjavaju jedni druge rečima kao bodežima, govoreći: ‘Ovakva je Istina, nije takva Istina; nije takva Istina, ovakva je istina!’“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Neki su askete i brahmani,
čini se, vezani za svoja gledišta;
na pola puta, ni tamo ni ovamo, tonu potišteni,
ne mogavši da dosegnu čvrsto uporište.“


Videti takođe: Ud 6:4; Ud 6:6.