Theravāda budističko društvo

Ud I.2: Bodhi sutta (2)

Udana I.2

Bodhi sutta
Probuđenje (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi, ubrzo po probuđenju — boraveći u Uruveli, kraj obale reke Neranđare u senci drveta bodhi, drveta probuđenja — sedeo u senci drveta bodhi sedam dana bez prekida, spokojan u blaženstvu oslobođenosti. Posle sedmog dana, izašavši iz koncentracije, u drugoj trećini noći, pomno razmotri uslovljenost nastanka na ovaj način:

Kada je ovo, onda je i ono.
Kad nastaje ovo, nastaje i ono.

Drugim rečima:

Iz neznanja kao neophodnog uslova nastaju izrazi volje.
Iz izraza volje kao neophodnog uslova nastaje svest.
Iz svesti kao neophodnog uslova nastaju ime-i-lik.
Iz imena-i-lika kao neophodnog uslova nastaju šest područja čula.
Iz šest područja čula kao neophodnog uslova nastaje kontakt.
Iz kontakta kao neophodnog uslova nastaje osećaj.
Iz osećaja kao neophodnog uslova nastaje želja.
Iz želje kao neophodnog uslova nastaje prijanjanje.
Iz prijanjanja kao neophodnog uslova nastaje bivanje.
Iz bivanja kao neophodnog uslova nastaje rađanje
Iz rađanja kao neophodnog uslova nastaju starost i smrt, jad, nevolja, bol, žalost i očaj. Tako nastaje čitav ovaj okean nespokojstava i patnje.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kako pojavne stvari postaju sve jasnije
bramanu — prilježnom, zadubljenom —
sve njegove sumnje nestaju
kad uvidi ono što im je uzrok


Videti takođe: Ud I:1; Ud I:3.