Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 1:2

Dutiyabodhi sutta
Drvo probuđenja (2)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je, neposredno posle probuđenja, Blaženi boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranđare, u podnožnju bodhi drveta. Tu je nedelju dana, bez prekida, sedeo prekrštenih nogu, obuzet srećom oslobođenja. A na kraju te sedmice, izašavši iz te meditacije, Blaženi je tokom druge trećine noći duboko promišljao o uobičajenom redosledu uslovljenog nastanka:

“Kada ovo nije, ni ono ne postoji; sa nestankom ovoga, nestaje i ono. Dakle: sa nestankom neznanja kao uzroka, mentalni obrasci nestaju; sa nestankom mentalnih obrazaca kao uzroka, svest nestaje; sa nestankom svesti kao uzroka, mentalno-materijalno nestaje; sa nestankom mentalno-materijalnog kao uzroka, šest osnova čula nestaju; sa nestankom šest osnova čula kao uzroka, kontakt nestaje; sa nestankom kontakta kao uzroka, osećaj nestaje; sa nestankom osećaja kao uzroka, žudnja nestaje; sa nestankom žudnje kao uzroka, vezivanje nestaje; sa nestankom vezivanja kao uzroka, bivanje nestaje; sa nestankom bivanja kao uzroka, rođenje nestaje; sa nestankom rođenja kao uzroka, starost i smrt, žalost, naricanje, bol, tuga i očaj nestaju. Tako nestaje čitav ovaj okean patnje.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Kada priroda stvari postane zaista vidljiva
marljivom brahmanu dok meditira,
tada u njemu svaka neizvesnost iščili,
jer nestanak uzroka jasno vidi.”


Videti takođe: Ud 1:1; Ud 1:3.