Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 1:3

Tatiyabodhi sutta
Drvo probuđenja (3)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je, neposredno posle probuđenja, Blaženi boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranđare, u podnožnju bodhi drveta. Tu je nedelju dana, bez prekida, sedeo prekrštenih nogu, obuzet srećom oslobođenja. A na kraju te sedmice, izašavši iz te meditacije, Blaženi je tokom poslednje trećine noći duboko promišljao o uobičajenom i obrnutom redosledu uslovljenog nastanka:

“Kada ovo jeste, i ono postoji; sa nastankom ovoga, nastaje i ono. Kada ovo nije, ni ono ne postoji; sa nestankom ovoga, nestaje i ono. Dakle: sa neznanjem kao uzrokom, mentalni obrasci [nastaju]; sa mentalnim obrascima kao uzrokom, svest; sa svešću kao uzrokom, mentalno-materijalno; sa mentalnim-materijalnim kao uzrokom, šest osnova čula; sa šest osnova čula kao uzrokom, kontakt; sa kontaktom kao uzrokom, osećaj; sa osećajem kao uzrokom, žudnja; sa žudnjom kao uzrokom, vezivanje; sa vezivanjem kao uzrokom, bivanje; sa bivanjem kao uzrokom, rođenje; sa rođenjem kao uzrokom, starost i smrt, žalost, naricanje, bol, tuga i očaj nastaju. Tako nastaje čitav ovaj okean patnje.

Ali sa slabljenjem i nestankom neznanja kao uzroka, mentalni obrasci nestaju; sa nestankom mentalnih obrazaca kao uzroka, svest nestaje; sa nestankom svesti kao uzroka, mentalno-materijalno nestaje; sa nestankom mentalno-materijalnog kao uzroka, šest osnova čula nestaju; sa nestankom šest osnova čula kao uzroka, kontakt nestaje; sa nestankom kontakta kao uzroka, osećaj nestaje; sa nestankom osećaja kao uzroka, žudnja nestaje; sa nestankom žudnje kao uzroka, vezivanje nestaje; sa nestankom vezivanja kao uzroka, bivanje nestaje; sa nestankom bivanja kao uzroka, rođenje nestaje; sa nestankom rođenja kao uzroka, starost i smrt, žalost, naricanje, bol, tuga i očaj nestaju. Tako nestaje čitav ovaj okean patnje.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Kada priroda stvari postane zaista vidljiva
marljivom brahmanu dok meditira,
on vojsku Māre razgoni na sve strane
kao i sunce što razveje tamu noći.


Videti takođe: Ud 1:1; Ud 1:2.