Theravāda budističko društvo

Ud I.3: Bodhi sutta (3)

Udana I.3

Bodhi sutta
Probuđenje (3)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi, ubrzo po probuđenju — boraveći u Uruveli, kraj obale reke Neranđare u senci drveta bodhi, drveta probuđenja — sedeo u senci drveta bodhi sedam dana bez prekida, spokojan u blaženstvu oslobođenosti. Posle sedmog dana, izašavši iz koncentracije, u prvoj trećini noći, pomno razmotri uslovljenost nastanka uobičajenim redom i obrnuto, ovako

Kada je ovo, onda je i ono.
Kad nastaje ovo, nastaje i ono.
Kada nije ovo, onda nije ni ono
Kad nestaje ovo, nestaje i ono.

Drugim rečima:

Iz neznanja kao neophodnog uslova nastaju izrazi volje.
Iz izraza volje kao neophodnog uslova nastaje svest.
Iz svesti kao neophodnog uslova nastaju ime-i-lik.
Iz imena-i-lika kao neophodnog uslova nastaju šest područja čula.
Iz šest područja čula kao neophodnog uslova nastaje kontakt.
Iz kontakta kao neophodnog uslova nastaje osećaj.
Iz osećaja kao neophodnog uslova nastaje želja.
Iz želje kao neophodnog uslova nastaje prijanjanje.
Iz prijanjanja kao neophodnog uslova nastaje bivanje.
Iz bivanja kao neophodnog uslova nastaje rađanje
Iz rađanja kao neophodnog uslova nastaju starost i smrt, jad, nevolja, bol, žalost i očaj.
Tako nastaje čitav ovaj okean nespokojstava i patnje.

A sa potpunim nestankom upravo tog neznanja nestaju i izrazi volje.
Sa potpunim nestankom izraza volje nestaje i svest.
Sa potpunim nestankom svesti nestaje i ime-i-lik.
Sa potpunim nestankom imena-i-lika nestaje i šest područja čula.
Sa potpunim nestankom šest područja čula nestaje i kontakt.
Sa potpunim nestankom kontakta nestaje i osećaj.
Sa potpunim nestankom osećaja nestaje i želja.
Sa potpunim nestankom želje nestaje i prijanjanje.
Sa potpunim nestankom prijanjanja nestaje i bivanje.
Sa potpunim nestankom bivanja nestaje i rađanje.
Sa potpunim nestankom rađanja nestaju i starost i smrt, jad, nevolja, bolj, žalost i očaj.
Tako nestaje čitav ovaj okean nespokojstava i patnje.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kako pojavne stvari postaju sve jasnije
bramanu — prilježnom, zadubljenom —
on stoji, razgoneći vojsku Mare
kao što sunce obasjava
tamno nebo.


Videti takođe: Ud I:1; Ud I:2.