Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IV.1: Tapokamma sutta

Samyutta nikāya IV.1

Tapokamma sutta
Asketske prakse


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranjđare, u podnožju banjanovog drveta, ne zadugo pošto je postao probuđen. [1] I tako, dok je Blaženi boravio u osami, na um mu pade ova misao: "Zaista sam se oslobodio iscrpljujućeg asketizma! Zaista je dobro da sam se oslobodio beskorisnog, iscrpljujućeg asketizma! Zaista je dobro da sam, postojan i sabran, dostigao probuđenje!" [2]

Tada Māra, Zli, prozrevši svojim umom misao u umu Blaženoga, dođe do Blaženog i obrati mu se ovim stihovima:

"Napustivši asketske prakse
kojima ljudi sebe pročišćuju,
tako nečist, ti misliš da si čist:
skrenuo si sa puta pročišćenja." [3]

Na to Blaženi, shvativši: "Ovo je Māra, Zli", odgovori takođe u stihovima:

"Razumeo sam beskorisnost svake askeze
koja za cilj ima dostizanje besmrtnosti, [4]
to da su nam takve muke beskorisne
kao i vesla i kormilo dok smo na suvom, [5]
razvijao sam put probuđenja —
vrlinu, koncentraciju i mudrost — [6]
i dostigao potpunu čistotu:
Poražen si, ti dželatu!"

Na to Māra, Zli, shvativši: "Blaženi me prepozna, Srećni me prepozna", tužan i razočaran nesta u trenu.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za SN ovu suttu datira u prvu nedelju posle Budinog probuđenja. [Natrag]

[2] Pod iscrpljujućim asketizmom (dukkarakārikā) Buda misli na rigorozne asketske vežbe koje je praktikovao tokom šest godina , pre nego što je otkrio "srednji put" ka probuđenju. [Natrag]

[3] Postoji delikatna ironija u ovim Marinim rečima, jer je on poznat kao zagovornik neograničenog uživanja u zadovoljstvima čula, a sada preporučuje strogi asketizam. Ovo potrvđuje staru maksimu da su krajnosti mnogo bliže međusobno, nego što je ijedna od njih blizu sredini. [Natrag]

[4] U najvećem broju slučajeva ljudi se odlučuju na telesnu askezu radi dostizanja besmrtnosti; kada to čine oni koji prihvataju zakon kamme, to može biti činjeno da bi se postalo neko božanstvo (za koja se veruje da su besmrtna). [Natrag]

[5] Komentar za SN: "Ako je brod izvučen na suvo, natovaren robom i posada se ukrca, prihvati se vesala i kormila, i počne da vesla svom snagom, čitav taj napor biće uzaludan, jer neće moći da pomere brod ni za santimetar ili dva. Isto tako, znajući da je isto tako i sa asketskim naporom, odbacio sam ga kao jalov". [Natrag]

[6] Vrlina, koncentracija i mudrost su tri dela Plemenitog osmostrukog puta. Vrlina (sila) obuhvata ispravan govor, ispravno postupanje i ispravno življenje; koncentraciju (samadhi) čine ispravan napor, svesnost i koncentracija; a mudrost (pañña) ispravno razumevanje i ispravna namera. Mara se naziva dželatom zato što bića vezuje za smrt. [Natrag]