Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali bukvar

Pali bukvar

Lily de Silva, M.A., Ph.D.
University of Peradeniya, Sri Lanka

 

 

 

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

  Izgovor
01 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a
Nominativ, jednina i množina
Sadašnje vreme, treće lice, jednina i množina
02 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a, nastavak
Akuzativ, jednina i množina
03 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a, nastavak
Instrumental, jednina i množina
04 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a, nastavak
Ablativ, jednina i množina
05 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a, nastavak
Dativ, jednina i množina
06 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a, nastavak
Genitiv, jednina i množina
07 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a, nastavak
Locativ, jednina i množina
08 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a, nastavak
Vocativ, jednina i množina
Promena imenica srednjeg roda čija se osnova završava na -a
09 Gerund / Apsolutiv
10 Infinitiv
11 Particip sadašnji, muški i srednji rod
12 Konjugacija glagola – sadašnje vreme, aktivno
13 Konjugacija glagola – sadašnje vreme, aktivno, nastavak
14 Buduće vreme
15 Optativ / Kondicional
16 Imperativ
17 Prošlo vreme  
18 Promena imenica ženskog roda čija se osnova završava na -a
19 Particip prošli
20 Promena imenica ženskog roda čija se osnova završava na -i, -ī
21 Particip sadašnji, ženski rod
22 Budući pasivni particip
23 Uzročni oblik
24 Promena imenica ženskog roda čija se osnova završava na -u
25 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -i
26 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -ī
27 Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -u, -ū
28 Promena glagolskih imenica i imenica koje označavaju odnose
29 Promena imenica srednjeg roda čija se osnova završava na -i, -u
30 Promena prideva koji se završavaju na -vantu i -mantu
31 Promena ličnih zamenica
32 Promena ličnih zamenica, relativnih, pokaznih i upitnih
33 Lista pāli glagola
Pāli rečnik (sem glagola)
Rečnik pojmova

 

 

 

-ooOoo-

PĀLI BUKVAR

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Poštovanje Blaženome, Uzvišenome, Potpuno probuđenome.

IZGOVOR

1) Alfabet:

 

Za pāli nije poznato da je postojao poseban sistem slova za zapisivanje. U zemljama u kojima se p āli učio, korišćen je alfabet svake od tih zemalja da bi se zapisali pāli tekstovi: u Indiji nāgarī, na Šri Lanki sinhaleški, u Burmi burmanski i u Tajlandu kambodžansko pismo. Pali Text Society, London, koristi latinično pismo i ono je postalo međunarodni standard.

 

Pāli alfabet sastoji se od 41 slova – 8 vokala i 33 suglasnika.

 

Vokali: a, ā, i, ī, u, ū, e, o

 

Suglasnici:

 

Gutturali: k, kh, g, gh, ṅ
Palatali: c, ch, j, jh, ñ
Cerebrali: ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ
Dentali: t, th, d, dh, n
Labijali: p, ph, b, bh, m
Ostali: y, r, l, v, s, h, ḷ, ṃ

 

Vokali a, i, u jesu kratki; ā, ī, ū su dugi; e, o su promenljive dužine.
Izgovaraju se kratko kada su ispred dva suglasnika, na prim. mettā, khetta, koṭṭha, sotthi.
Izgovaraju se dugo kada su ispred jednog suglasnika, na prim. deva, senā, loka, odana.

 

2) Izgovor

Izgovor suglasnika je isti kao i u srpskom, jedino što treba obratiti pažnju na dužinu. Ipak, ima i nekih specifičnosti.

se izgovara kao nazalno n
c se izgovara kao naše ć
j se izgovara kao naše đ
ñ se izgovara kao naše nj
y
se izgovara kao naše j
se izgovara kao naše t, samo mekše
se izgovara kao naše d, samo mekše
se izgovara kao nazalno n

se izgovara kao nazalno n
kh, gh, dh, th itd. – suglasnici sa jakom aspiracijom, kao u reči pothvat

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

 

 

 

Pali bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.